Zaproszenie

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie,
maja zaszczyt zaprosić rodziców – mieszkańców Dzielnicy Trzech Wieszczów
na uroczyste otwarcie boiska szkolnego,
które odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. o godzinie 12. 00