Mobilność nauczycieli na Sycylię w ramach realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+ pt. „YES”

 

W dniach 22-29.09.2018 p. Agnieszka Klimecka i koordynator międzynarodowego projektu Erasmus+ p. Grażyna Markowska uczestniczyły w krótkoterminowym szkoleniu nauczycieli na Sycylii. Była to kolejna mobilność, w której nauczyciele mają możliwość doskonalenia zawodowego. Szkoła partnerska przygotowała szkolenie w zakresie nauczania przedsiębiorczości z wykorzystaniem TIK. Nauczyciele zdobyli również wiedzę na temat nauczania nowoczesnego sposobu projektowania w 3D z wykorzystaniem narzędzi Sketch Up.

Ponadto, wszyscy uczestnicy spotkania odbyli spotkanie z Prezydentem Miasta Bagheriaw celu rozpowszechniania zadań projektowych i promocji programu Erasmus+ wśród społeczności lokalnej, krajowej i europejskiej. Relacja z wizyty w Urzędzie Miasta i spotkania z Prezydentem została opublikowana na łamach gazety lokalnej „il Settimanale di Bagheria”.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content