Sukces Emila

Emil Wrzalik, uczeń klasy 8b zajął I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „English for Professionals”.
Konkurs sprawdzał wiedzę leksykalno–gramatyczną z języka obcego zawodowego – zagadnienia z dziedziny informatyki, budownictwa oraz architektury krajobrazu.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie.
Gratulujemy !!!

aut. B.Putowska