RKS Raków na kartach historii

Dnia 10 maja Antoni Dzionek i Wiktor Jabłoński uczestniczyli w  spotkaniu z przedstawicielami  RKS „Raków”  Częstochowa, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 12. Tematem przewodnim spotkania było ukazanie historii RKS Raków  – „ RKS Raków na kartach historii” oraz walorów uprawiania sportu.  W spotkaniu wzięli udział zastępca prezydenta  Miasta Częstochowa Ryszard Stefaniak, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa Rafał Piotrowski, prezes RKS Raków Adam Krawczak, oraz Wojciech Cygan – wiceprezes PZPN, Przewodniczący Rady Nadzorczej  RKS Raków Częstochowa. Spotkaniu towarzyszyła wystawa koszulek Rakowa „ Od Ekstraklasy do Ekstraklasy ( 1994- 2022) oraz wystawa publikacji „ Kultura fizyczna ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej w monografiach od XIX do XXI wieku”.