Boisko jest wspaniałą wizytówką Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej i Miasta Częstochowy. Boisko o  wymiarach 24 m x 44 m posiada sztuczną nawierzchnię poliuretanową EPDM. Postawiono piłko-chwyty i ogrodzenie o  wys. 8 m. Wybudowano również chodnik z kostki brukowej wzdłuż boiska oraz budynku szkolnego ze schodami i czterema masztami oświetleniowymi i kamerami. W trakcie prac przebudowano skarpę oraz przeniesiono plac zabaw z rozebranej skarpy. Boisko wyposażone zostało w bramki, siatki i kosze. Sztuczna płyta posłuży jako – dwa boiska do koszykówki, do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego i do piłki ręcznej. Wykonawcą inwestycji była firma „Bellsport” z Bytomia. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, których wysiłek i zaangażowanie przyczyniły się do powstania tego pięknego i jakże potrzebnego obiektu sportowego.
Szczególnie gorące podziękowania kieruję do Prezydenta Miasta Częstochowy – Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, Radnych Miasta Częstochowy obecnej kadencji za podjęcie decyzji o lokalizacji i przeznaczeniu środków finansowych na budowę boiska przy naszej szkole. Podziękowania serdeczne kieruje również do znamienitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tym pięknym wydarzeniu – otwarciu boiska wielofunkcyjnego: Szanowny pan Ryszard Stefaniak – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, pani Jolanta Urbańska – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Częstochowy, pan Dariusz Kapinos- przewodniczący Komisji Edukacji, pani Katarzyna Jastrzębska – radna miasta Częstochowy, pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, pan Michał Konieczny – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, czcigodny ksiądz proboszcz Zdzisław Wójcik, studio Telewizja Orion, Rada Rodziców – pani Ewelina Bodzioch Duczkowska, pani Katarzyna Bodziachowska, pan Paweł Czaja i domownicy: wspaniali nauczyciele, kochani uczniowie, szanowni rodzice i mieszkańcy dzielnicy Trzech Wieszczów.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali szanowni goście, poświęcenia nowoczesnego obiektu dokonał proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej – ks. Zdzisław Wójcik, a pierwszego gola do bramki strzelił pan naczelnik – Rafał Piotrowski.
Kochani uczniowie szkoły!
Spoglądając na ten piękny obiekt mam tylko jedno marzenie, żeby zawsze był wypełniony młodzieżą, dziećmi i mieszkańcami dzielnicy Trzech Wieszczów, którzy również będą dbać i chronić ten piękny obiekt.

Z wyrazami szacunku
Beata Zemła

Skip to content