Podziękowanie!

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom, Dzieciom, Uczniom, Absolwentom, Nauczycielom, Pracownikom, Przyjaciołom szkoły za olbrzymie zaangażowanie w zbieranie głosów na zadanie nr 153 Budżetu Obywatelskiego 2019. Dzięki dobrowolnemu i świadomemu poparciu Dzieci i Rodziców dla projektu złożonego przez przewodniczącą Rady Rodziców – p. Marzenę Cudak, nasza szkoła stanie się miejscem realizacji wymarzonego projektu centrum nauk przyrodniczych.
Szczególne podziękowania kieruję do Nauczycieli, którzy w ostatnim dniu głosowania przygotowali wspaniały „Festiwal smaków jesieni”, imprezę integrującą mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów oraz Rodziców, zaangażowanych w akcję zbierania głosów.
Bądźmy dumni z tej akcji, bo przyświecały jej dobro dzieci, uczniów, mieszkańców dzielnicy, a jej sukces zawdzięczamy wielkiemu sercu wszystkich głosujących.
Dziękuję Wam kochani Rodzice, Uczniowie i Mieszkańcy dzielnicy Trzech Wieszczów.

Beata Zemła – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33