Wyróżnienie dla Bartka w ogólnopolskim konkursie!

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie historycznym „75 rocznica bitwy o Monte Cassino”, zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem konkursu było kultywowanie pamięci o bitwie o Monte Cassino oraz popularyzowanie wśród młodzieży wysiłku zbrojnego w II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem dokonań 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podczas gali finałowej konkursu w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, uczeń z naszej szkoły – Bartosz Frąckowiak (klasa VI a )- otrzymał wyróżnienie z rąk córki gen. Wł. Andersa – Anny Marii Anders. Galę finałową zakończył koncert pieśni patriotycznych i pokaz musztry paradnej.

Gratulacje dla Bartka i wszystkich uczestników konkursu!

aut. A. Roskosz