• dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy młodych organizmów;
  • uczymy dzieci i młodzież zdrowych nawyków żywieniowych;
  • mamy poidełko

WODA NA CZASIE

woda gwarantem dobrego samopoczucia oraz świetnych wyników,
wzmaga koncentrację oraz zdolność przyswajania wiedzy;
poprawia samopoczucie oraz dodaje energii;
pomaga w walce z nadwagą, cukrzycą, próchnicą zębów

Więcej o naszych projektach na stronie Spółdzielni Uczniowskiej PTAKU i projektów Spółdzielni:

…odpowiedzialni za Ziemię – realizowanego z dofinansowaniem Fundacji Santander w ramach programu Tu mieszkam, tu zmieniam

poidełko od PTAKUrealizowanego ze wsparciem środkami Funduszu Małych Grantów EKO-UNII, we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

Skip to content