Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje

W środę, 21.XI. 2018r., na Jasnej Górze odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje, przygotowanego przez Delegaturę w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, częstochowski oddział Civitas Christiana i jasnogórski klasztor. W projekcie uczestniczyło ok. 10 tys. uczniów z 200 szkół.
Nasza szkoła również uczestniczyła w tym projekcie. Celem projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży wydarzeń z czasów zaborów i z 4 listopada 1918 r. Tego dnia polskie wojsko pod dowództwem kpt. Artura Wiśniewskiego przejęło Jasną Górę z rąk austriackich zaborców i zawiesiło biało – czerwoną flagę na wieży jasnogórskiej. Jasna Góra, a wkrótce Częstochowa miały Niepodległość! W ramach projektu uczniowie naszej szkoły zrealizowali szereg różnorodnych zadań: uczestniczyli w lekcjach historii przeprowadzonych z wykorzystaniem zaproponowanych scenariuszy, redagowali swoje życzenia dla Niepodległej zamieszczone w kronikach 100 życzeń na 100 lat dla Polski, brali udział w szkolnym konkursie plastycznym dla klas 1-3, ozdobili czapki – maciejówki oraz wzięli udział w głównych uroczystościach 100-lecia odzyskania niepodległości 4 listopada 2018r., podczas których uczestnicy projektu w rytmie poloneza, Alejami NMP, przynieśli na Jasną Górę 100-metrową flagę (dar prezydenta RP), która została zawieszona na wieży klasztornej. Uczniowie realizowali projekt pod kierunkiem nauczycieli: p. Anny Roskosz, p. Doroty Salwy, p. Iwony Będkowskiej, p. Agnieszki Klimeckiej i p. Krzysztofa Zagórskiego.

aut. p. Anna Roskosz – szkolny koordynator projektu