ZPPP

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

dla Szkoły Podstawowej nr 33 właściwą poradnią jest  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
tel. 34 363 25 50, tel kom. 533 300 136
E-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Z-ca Dyrektora: mgr Ewa Mucha – pedagog – doradca zawodowy

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content