Rekrutacja do szkół podstawowych

lista-Obwodowi-przyjęci-w-obwodzie-kwiecień

lista-Przyjęci-i-nieprzyjęci-kwiecień

Lista-uczniów-klas-I

Informacja o wynikach rekrutacji oraz zasadach potwierdzania woli przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych

8 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych.

W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy zalogować się na konto kandydata na stronie

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/default.aspx

Z uwagi na stan epidemii listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj. 

wysyłając do szkoły e-mail z potwierdzeniem o treści: „Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ……….. (imię i nazwisko) do Szkoły Podstawowej nr …. w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021”

lub

telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

lista-Obwodowi-przyjęci-w-obwodzie

lista-Zakwalifikowani-i-niezakwalifikowani-bez-nr-PESEL

lista-Zakwalifikowani-i-niezakwalifikowani1

Szkoła Podstawowa nr 33im. Marii Kownackiej

w Częstochowie

jest miejscem, które w pełni zaspokoi

Państwa i dzieci oczekiwania.

Miła atmosfera i bezpieczeństwo: Zapraszamy do naszej Szkoły, gdzie panuje przyjazna i rodzinna atmosfera, dzięki, której każde z dzieci czuje się zauważone i  docenione. Jesteśmy Szkołą dbająca o potrzeby uczniów i ich rodziców. Oferujemy naukę w salach lekcyjnych wyposażonych w ekrany interaktywne i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów i specyfiki przedmiotu.

Dobrą szkołę tworzą dobrzy nauczyciele: Nasza kadra to dobrze wykształceni nauczyciele z doświadczeniem i pasją, otwarci na potrzeby każdego dziecka. Współpraca dyrektora i kadry pedagogicznej w realizacji celów pracy szkoły.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: Uczniowie otoczeni są tu szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, logopedy, dyrektora, wszystkich nauczyciel a nawet pracowników szkoły, którzy realizują zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, pracę w Samorządzie Uczniowskim, wolontariat.

Zajęcia pozalekcyjne: Poza realizacją obowiązujących programów nauczania oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz przygotowywać się do udziału w szkolnych i  międzyszkolnych konkursach o wybranej tematyce: Zajęcia sportowe: siatkówka, taniec, basen, Bezpłatne zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej Szkoły; KOŁO MODYCH TALENTÓW, MAM TALENT, program UE – Erasmus plus- YES, zajęcia dziennikarskie –LUNETKA, Zajęcia prowadzone przez inne instytucje edukacyjne: nauka gry na gitarze, klocki lego

Świetlica od 7.00 do 16.00.-Mocną stroną naszej Szkoły jest opieka w świetlicy w  godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców. Nasza świetlica jest bardzo dobrze wyposażona w  najnowsze gry i zabawki, monitor interaktywny. W ramach świetlicy dzieci odrabiają lekcje, bawią się w krainie klocków, produkują wytwory plastyczne, które konkurują z najlepszymi o najwyższe miejsca konkursowe. Współpracujemy ze świetlicą środowiskową , która zapewnia opiekę naszym uczniom w godzinach 13.00-18.00.

Stołówka szkolna: W Szkole funkcjonuje stołówka, która wydaje obiady wraz z  deserem, przygotowane w szkolnej kuchni, uwzględniające potrzeby żywieniowe dzieci i ich gusta kulinarne.

Stomatolog szkolny: Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnej opieki stomatologa szkolnego.

Zielona Szkoła: Każdego roku w naszej Szkole organizowane są wyjazdy nad morze i za granicę państwa w ramach zielonej szkoły.

Udział w życiu kulturalnym Częstochowy: Oferujemy wspólne wyjścia na ciekawe filmy, spektakle teatralne, muzyczne. Nasi uczniowie są laureatami i zwycięzcami z  wielu dziedzinach nauki i  sztuki.

Jesteśmy otwarci na Państwa pytania – zapraszamy do kontaktu.
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie,

Częstochowa 42-217,tel/ fax : 34 324 69 56,

e- mail – sp33@edukacja.czestochowa.pl,

www.sp33czest.pl

Ogólne zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych w Częstochowie
na rok szkolny 2020/2021

PDF Embedder requires a url attribute zarzadzenie_terminy-naboru_zal_2

Rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w  obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia / wniosku, może zgłosić się do Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej przy ul. Goszczyńskiego 9/11.

Wszelkich informacji udzieli sekretariat szkoły. Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego nie ma znaczenia kolejność uzupełniania i  składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Załączniki:

  1. Kryteria rekrutacji,
  2. Zasady ogólne,
  3. Harmonogram naboru,

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top