Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców plik do pobrania

Rada Rodziców 2019/2020
Przewodnicząca – p. Marzena Cudak
Z-ca Przewodniczącej – p. Elżbieta Zielińska
Sekretarz – p. Paweł Wszelaki
Komisja Rewizyjna
p. Katarzyna Bodziachowska
p. Karolina Trójczak

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top