Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców plik do pobrania

Rada Rodziców 2019/2020
Przewodnicząca – p. Marzena Cudak
Z-ca Przewodniczącej – p. Elżbieta Zielińska
Sekretarz – p. Paweł Wszelaki
Komisja Rewizyjna
p. Katarzyna Bodziachowska
p. Karolina Trójczak

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content