DLA RODZICA

Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych MOPS w Częstochowie w załączeniu przesyła pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019, a także nowe druki (uzupełnione o nowe przepisy o ochronie danych osobowych bazujące na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE) tj.:

1. druk wniosku o stypendium szkolne wraz z pouczeniem,

2. druk – zaświadczenie o dochodach,

3. druk – zaświadczenie o dochodach w CIS,

4. oświadczenie – dodatkowy dochód,

5. druk – oświadczenie dochód działalność-gospod_ryczałt,

6. druk – oświadczenie dochód działalność-gospod_składki zdrowotne,

7. wykaz kwalifikowanych zakupów w roku szkolnym 2018/2019(UWAGA: nowy wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi!),

8. oświadczenie klienta do wniosku,

9. druk – potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego,

10. druk – Indywidualna karta ucznia,

11. druk wniosku o zasiłek szkolny wraz z pouczeniem,

Stypendium szkolne

Nadmieniamy, iż przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) zawierające niezbędne załączniki.

Zasiłek szkolny

W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny wniosek należy składać w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4). Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pokój nr. 4: tel. (34) 372-42-04.

komplet dokumentów do pobrania


 

Drodzy Rodzice,
chciałabym wyrazić wdzięczność za wasz trud i cierpliwość jakie wkładacie w pomoc w wychowaniu dzieci. Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić. Mogę tylko wyrazić radość, zapewnić o pamięci, za wszystko co zdarzyło się w tym roku szkolnym serdecznie dziękuję. Czynicie tak wiele swym skromnym działaniem, że udają się wszystkie imprezy i uroczystości szkolne, jesteście wizytówką naszej szkoły, pomagacie dostrzegać jej potrzeby, skutecznie rozwiązujecie jej problemy i dzięki waszym staraniom szkoła pięknieje. Życzę miłego odpoczynku wakacyjnego i jestem przekonana, że moja współpraca z Państwem w dalszym ciągu będzie przebiegała w atmosferze życzliwości, pomocy i zrozumienia.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Dyrektor szkoły – Beata Zemła

 

List w sprawie programu Dobry Start KLIK

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów z dnia 18 maja 2018

List

Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie organizacji świetlic szkolnych.

pismo przewodnie
załącznik

W dniu 30.04. i 02.05. będą pełnione dyżury w świetlicy w godz 7.30 – 13.30

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2018 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA/Nabór do szkoły

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie odnośnie bezpłatnych biletów dla dzieci uczących się i zameldowanych w Częstochowie przypomina o konieczności wyrobienia przez uczniów karty i posiadania biletu bezpłatnego zapisanego na tej karcie celem korzystania z darmowych przejazdów. Ostatecznym terminem wyrobienia kart i jej doładowania jest 01.04.2018 r.(po tym terminie kontrolerzy będą wystawiać wezwanie do zapłaty za jazdę bez ważnego biletu). Wszystkie informacje dotyczące wyrobienia karty miejskiej dostępne są na stronie www.mpk.czest.pl, w punktach kasowych oraz w pojazdach. Informacja dotyczy jedynie tych uczniów, którzy do chwili obecnej nie posiadają karty miejskiej z tzw. bezpłatnym biletem.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych w Częstochowie w dniu 24.01.2018 zapraszamy mieszkańców Częstochowy na bezpłatne szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych. Spotkanie jest organizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO: „Twoje dane-twoja sprawa”, który jest objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, w Częstochowie – Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowa.
Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Miasta ul. Śląska 11/13
Termin: 24.01.2018 godzina 14:00
Organizatorzy: Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, Urząd Miasta Częstochowy
Harmonogram:
14:00-15:15 – Ochrona danych osobowych – zgodnie z nowelizacją przepisów po 25 maja 2018 r. Magdalena Celeban
15:15-16:00 – Bezpieczeństwo w sieci Maciej Wiłun

Kontakt: Magdalena Celeban 600 299 249

 

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 33 im. MARII KOWNACKIEJ w Częstochowie
w roku szkolnym 2017/18
PRZEWODNICZĄCA
p. Marzena Cudak
VICE PRZEWODNICZĄCY
p. Rafał Redlicki
SEKRETARZ/SKARBNIK
p. Paweł Czaja
KOMISJA REWIZYJNA
p. Karolina Trójczak
p. Marek Kubiak
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna plik do pobrania

Dzieci i młodzież w Częstochowie podróżują komunikacją miejską za darmo informacje w pliku do pobrania

Regulamin Rady Rodziców plik do pobrania

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top