Rekrutacja

Szanowni Rodzice,
W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej komisja rekrutacyjna udostępnia następujące listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych, a także obwodowych przyjętych w jednostce obwodowej. W przypadku kandydatów spoza obwodu rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 16 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00.

lista-Obwodowi-przyjęci-w-obwodzie10

lista-Zakwalifikowani-i-niezakwalifikowani4

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

W dniu 1 marca 2021 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu.  Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego VULCAN

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2021 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2021 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

W razie pytań prosimy Państwa o kontakt z sekretariatem szkoły:

kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych (plik do pobrania)

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content