Stop przemocy – więcej Mocy

W ramach programu „Stop przemocy – więcej Mocy” prowadziliśmy w naszej szkole działania profilaktyczne związane z Dniem Bezpiecznego Internetu, który przypada 7 lutego. Uczniowie klas 4a i 6a brali udział w nagraniu filmiku na temat skutków nadużywania telefonów komórkowych. Natomiast uczniowie kl. 5a brali udział w warsztatach rozpoczynających cykl spotkań na temat uzależnienia od technologii i Internetu oraz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W szkole tradycyjnie zaprezentowano plakaty tematyczne oraz gazetkę związane z tematyką podejmowanych działań. W działania włączyła się pedagog specjalna p. D. Bielawska.

Autorki programu: Katarzyna Krzypkowska, Magdalena Kurleto

filmik- STOP FONOHOLIZMOWI!

Trening zamiast telefonu!

09.02.2023r. uczniowie kl. 8d, 8c,7a wraz z opiekunem p. Małgorzatą Zagórską uczestniczyli w niecodziennych zajęciach sportowych w trakcie których poznali ciekawą dyscyplinę sportu- rugby. Lekcję poprowadził trener Rugby Club Częstochowa i jednocześnie reprezentant Polski w rugby league – Michał Krzypkowski. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działań mających na celu profilaktykę zachowań ryzykownych przez ukazanie uczniom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także profilaktykę zdrowia psychicznego. Zajęcia zrealizowano zgodnie z założeniami programu „Stop przemocy – więcej Mocy” oraz działaniami uzupełniającymi Miejskiego Programu Profilaktycznego „W stronę zdrowia”. Dziękujemy i czekamy na kolejne takie wspaniałe zajęcia.

Działania profilaktyczne w ramach realizacji programu realizowane w listopadzie i grudniu

W ramach realizowanej w naszej szkole drugiej edycji programu „STOP przemocy więcej MOCY” autorki projektu, p. Katarzyna Krzypkowska i p. Magdalena Kurleto  kolejny raz zaprosiły społeczność szkolną do udziału w różnych akcjach informacyjno-profilaktycznych.  Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka i Praw Człowieka. Uczniowie wysłuchali tematycznych audycji z wykorzystaniem szkolnego radiowęzła, a wychowawcy otrzymali ciekawe materiały, karty pracy, linki do wykorzystania podczas godziny wychowawczej. Uczniowie w wybranym dniu ubrali się w kolorze niebieskim, który symbolizuje utożsamianie się z problematyką jaką są Prawa Dziecka i Tolerancja wobec innych. Działania dopełniły tematyczne gazetki w kąciku profilaktycznym na holu głównym szkoły oraz własnoręcznie wykonane plakaty i rysunki umieszczone na tablicach w korytarzach szkolnych. Na wyróżnienie zasługują prace uczniów klas ósmych, którzy na lekcji wiedzy o społeczeństwie z p. wicedyrektor Justyną Bartosik wykonali plakaty na temat Praw Człowieka. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i wychowawcom za aktywny udział w projekcie.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content