„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Głównym celem projektu jest przygotowanie uczniów do świadomego przezywania 40 rocznicy wprowadzeni stanu wojennego. Pierwszym zadaniem szkół biorących udział w projekcie było przygotowanie kącika patriotyczno-historycznego. Nasze szkolne miejsce pamięci znajduje się na korytarzu prowadzącym do…