„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Głównym celem projektu jest przygotowanie uczniów do świadomego przezywania 40 rocznicy wprowadzeni stanu wojennego.
Pierwszym zadaniem szkół biorących udział w projekcie było przygotowanie kącika patriotyczno-historycznego. Nasze szkolne miejsce pamięci znajduje się na korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej. Wystawa oprócz symboli i dat związanych ze stanem wojennym zawiera również zdjęcia przedstawiające wydarzenia z tego okresu. Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu brali udział w wielu interesujących wykładach i konferencjach, zarówno tych, które obywały się online, jak i tych, które umożliwiały bezpośredni kontakt ze świadkami wydarzeń z lat 1981-1983.
6 października 2021r. p. Justyna Bartosik, p. Iwona Będkowska i p. Marta Kaliszuk uczestniczyły w pierwszym wykładzie w ramach projektu pt.:” Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”. Wykładowcą był dr Dariusz Węgrzyn, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Katowicach, autor projektu badawczego „Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944-1956”, koordynator projektu stworzenia bazy mieszkańców Górnego Śląska deportowanych na wschód.
19 października p. Iwona Będkowska odsłuchała wykładu pana Andrzeja Sznajdera „Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek Solidarność”. Dr Andrzej Sznajder –w latach 80. działacz opozycji, internowany w stanie wojennym. W latach 90. był nauczycielem i dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Od 20 lat związany jest z Instytutem Pamięci Narodowej, a od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Oddziału IPN w Katowicach. Jest autorem publikacji z zakresu historii Kościoła katolickiego w PRL. Organizatorem tego wydarzenia był Śląski Kurator Oświaty.
21 października p. Marta Kaliszuk wzięła udział w wideokonferencji dla nauczycieli z Regionu Częstochowskiego „Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek Solidarność w Regionie Częstochowskim”. Podczas konferencji swoimi wspomnieniami podzieli się: -Pani Anna Rakocz – członek NSZZ „Solidarność” i pracownik Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” w 1980r. Internowana od 13 grudnia 1981 r. do 8 marca 1982 r. Obecnie prezes Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WiR w Częstochowie oraz przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Więzionych, Internowanych i Represjonowanych.
-Pan Marek Wójcik – polityk, związkowiec, poseł na Sejm III kadencji. Od 1970 pracownik Wydziału Remontowego Huty im. Bolesława Bieruta (następnie Huta Częstochowa). W stanie wojennym został aresztowany 13 grudnia 1981 i internowany do czerwca 1982.
-Pan Zbigniew Bonarski – działacz „Solidarności” od lat 80. Od kilkunastu lat zajmuje się propagowaniem historii Solidarności wśród częstochowskiej młodzieży. Opiekun Klubu Solidarności, gdzie zgromadzone są pamiątki z lat 80, min. z Klubu Ikar, w którym odbywał się w XI 1980r. Protest przedstawicieli „S” z większości zakładów w mieście.
Stanisław Dziwiński – przed 13.12.1981r. był szeregowym działaczem „Solidarności” działającym w Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie pracował jako technik elektronik. W stanie wojennym samozwańczy przewodniczący tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności”. Został aresztowany 19.04.1983 r. W czasie przesłuchań nie wydał SB żadnego ze swoich kontaktów.
27 października odbyła się konferencja „Drogowskazy pozostawione przez kard. Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”, w której bezpośredni udział na Jasnej Górze w Auli Papieskiej wzięła p. Marta Kaliszuk. Prelegentami podczas konferencji byli: p. Beata Mackiewicz, kierownik Wydawnictwa Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Soli Deo oraz o. Grzegorz Prus, paulin i dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. W czasie konferencji uczestnicy mieli możliwość zajrzeć za paulińską klauzurę i zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla wiernych, gdzie w czasie pobytu na Jasnej Górze mieszkał i pracował bł. Prymas Tysiąclecia, zapoznali się też z tekstami kard. Wyszyńskiego wydanymi po raz pierwszy bez ingerencji komunistycznej cenzury zawartymi w najnowszej książce „Głos z Jasnej Góry”, a także udali się na otwartą w związku z niedawną beatyfikacją, wystawę do nowych pomieszczeń bastionu św. Rocha „Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary – Prymas Tysiąclecia błogosławiony ks. kard. Stefan Wyszyński”.
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Moja Ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego” oraz w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Literackim „Tropiciele-historii-poszukiwanie ludzi Solidarności”. Podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie 17.11.2021r. p. wicedyrektor Justyna Bartosik przybliżyła uczniom klas ósmych stan wojenny wykorzystując materiały dostępne na stronie projektu, natomiast uczniom klas siódmych tematykę stanu wojennego przybliżył p. Karol Staroniek.
13 grudnia- w 40. rocznicę wybuchu stanu wojennego uczniowie będą mieli możliwość wysłuchania audycji radiowej oraz obejrzą film „Nie zabierajcie mamy”. Ważnym punktem obchodów rocznicy i świadomego jej przezywania będzie spotkanie z p. Jadwigą Błaszczyk- Łopacińską- bezpośrednim świadkiem tamtych wydarzeń, osobą internowaną i odznaczoną Krzyżem Wolności i Solidarności.

aut. M. Kaliszuk

Projekt SP33

Nasza szkoła przystąpiła do projektu upamiętniającego 40. rocznicę stanu wojennego „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13 grudnia 1981 – pamiętamy!”

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content