Telefon zaufania dla uczniów w Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych

W ZPP-P został uruchomiony telefon zaufania dla uczniów wg następującego harmonogramu Dzień tygodnia     Godziny              Nr telefonuPoniedziałek     14.00 – 16.00         533 300 966Środa            14.00 – 16.00         739 212 739Czwartek         14.00 – 16.00         533 300 136   Więcej informacji

Materiał przygotowany przez Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych

Za nami trudny rok pandemii i nauki zdalnej. Zbliżające się wakacje mogą być czasem, kiedy wspólnie, całymi rodzinami zadbamy o siebie i swoje dzieci, aby z nową energią powrócić do swoich zajęć po dobrze zorganizowanym wypoczynku. Warto zadbać o to, aby w wakacje dzieci miały co robić. Czas wspólnie spędzony z rodzicami to inwestycja w…

Problemy zdrowia psychicznego dzieci w skutek izolacji społecznej

Warsztaty dla rodziców na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, zwiększające świadomość rodziców / opiekunów w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci / uczniów w skutek izolacji społecznej. https://drive.google.com/file/d/1VJTJreyQuV543pNWoi-au7OITfr-NouZ/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1ZQw36zFAo-W8wtxKKzV35dqWK_FoDHAU/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1dmkz8K4P_jIUsi-spSIX-4DD04Iez7i6/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1JwHDnzU0OqE93gaWW29ciTWUe2VU2YYD/view?usp=sharing, oraz filmów z udziałem specjalistów aut. K. Krzypkowska

Problemy zdrowia psychicznego dzieci w skutek izolacji społecznej

Warsztaty dla rodziców na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, zwiększające świadomość rodziców / opiekunów w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci / uczniów w skutek izolacji społecznej. https://drive.google.com/file/d/1VJTJreyQuV543pNWoi-au7OITfr-NouZ/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1ZQw36zFAo-W8wtxKKzV35dqWK_FoDHAU/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1dmkz8K4P_jIUsi-spSIX-4DD04Iez7i6/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1JwHDnzU0OqE93gaWW29ciTWUe2VU2YYD/view?usp=sharing oraz filmów z udziałem specjalistów https://www.youtube.com/watch?v=YSWjd90S_Z8 https://www.youtube.com/watch?v=vaMrYwvTcyw aut. K.Krzypkowska

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2019/2020

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjneprowadzi p. Marzena Łopacińska w sali nr 14 dla uczniów klas 2 i 3 poniedziałki 12.45 – 13.30dla uczniów klasy 4 czwartki 12.45 – 13.30dla uczniów klas 5 wtorki 13.40 – 14.25 co drugi tydzieńprowadzi p. Ewa Duchnik-Dywan w sali nr 17dla uczniów klas 6 środa 13.40– 14.25dla uczniów klas 7 środa…

Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia : niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych, trudności adaptacyjnych. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,…