Doradztwo zawodowe 2019/20

Serdecznie zapraszamy uczniów i ich rodziców do udziału w IV Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego. Przedsięwzięcie odbędzie się 19 października 2019 (sobota) w godzinach: 10.00-13.00 w siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, al. Niepodległości 20/22 (1 piętro). Uczniowie i ich rodzice będą mogli skorzystać z usług Centrum z zakresu porad doradcy zawodowego i specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz konsultacji z pośrednikiem pracy.


Program realizacji doradztwa zawodowego 2019/20
plik do pobrania

Zadania z zakresu doradztwa zawodowego
1. Szkoła organizuje obowiązkowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII. Zajęcia te prowadzi szkolny doradca zawodowy.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od działań przygotowujących uczniów szkoły do wyboru zawodu i kierunku kształcenia podejmowanych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
3. Działania w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są prowadzone przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej, przy współpracy rodziców oraz placówek oświatowych, instytucji i zakładów pracy.
4. System doradztwa zawodowego funkcjonujący w szkole obejmuje różne formy grupowej i indywidualnej pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami szczegółowo określone w programie realizacji doradztwa zawodowego uwzględniającego wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
5. Koordynatorem działań prowadzonych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest szkolny doradca zawodowy.
6. Doradca zawodowy planuje i realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego, a w szczególności:
1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,
2) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
3) opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program realizacji doradztwa zawodowego i koordynuje jego realizację,
4) wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego,
5) koordynuje działalność informacyjno – doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
6) realizuje działania wynikające z programu realizacji doradztwa zawodowego w szkole.

Szkoła-Praca-Przyszłość

Od marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w V edycji projektu Szkoła-Praca-Przyszłość, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznym Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie. Celem projektu było przede wszystkim wyposażenie uczniów w informacje na temat lokalnego rynku pracy.

Uczestnicząc w projekcie, uczniowie klas szóstych i siódmych mieli możliwość udziału w dniach otwartych częstochowskich firm związanych z budownictwem, energetyką, odlewnictwem i architekturą krajobrazu. Nasi uczniowie odwiedzili m.in. Oczyszczalnię Ścieków „Warta” S.A., gdzie wysłuchali ciekawego wykładu połączonego z pokazem oraz mieli okazję zobaczyć, jak odpady kanalizacyjne i przemysłowe zamieniają się w czystą wodę. Byli również w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, gdzie dowiedzieli się z jakich ujęć pobierana jest woda pitna dla naszego miasta oraz jak wygląda proces uzdatniania wody. Najbardziej fascynujące okazały się zajęcia w laboratorium – każdy chętny mógł sprawdzić swoje umiejętności laboranta. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia miareczkowania wody, mającego na celu określenie stopnia jej twardości.

W ramach projektu siódmoklasiści wzięli również udział w warsztatach „Młodzi Zawodowcy” w ZST, dotyczących wiedzy i umiejętności zdobywanych na kierunku kształcenia technik architektury krajobrazu. Dziewczęta mogły tu realizować swoje pasje artystyczne, wykonując ciekawe dekoracje. Chłopcy natomiast próbowali swych sił jako przyszli ogrodnicy.

Projekt wieńczył Konkurs Fotograficzny „Ginące zawody”, którego ideą było promowanie „autentycznych dzieł ludzkich rąk oraz próba ocalenia od zapomnienia zawodów, odchodzących w niepamięć”. Uczennica klasy 7b – Kinga Polus zdobyła w tym konkursie wyróżnienie, wykonując przepiękną czarno – białą fotografię ślusarza. Serdecznie gratulujemy.

Fotorelacja z projektu pokaże się po kliknięciu w miniaturkę

Warsztaty z techniką w tle

W drugim półroczu bieżącego roku szkolnego uczniowie klas 7 i 8 naszej szkoły uczestniczyli w cyklu warsztatów zawodoznawczych, organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie w ramach projektu Z techniką w lepsze jutro. Celem warsztatów było wprowadzenie w świat zawodów w praktyce i tym samym umożliwienie uczniom świadomego planowania przez nich dalszej drogi kształcenia. Warsztaty były również inspiracją do poznania świata nauki i techniki.

Chłopcy brali udział w zajęciach typowo „męskich” – „Tworzenie rysunków w programie AutoCad. Programowanie CNC – tokarka, frezarka” oraz „Automatyka dla przyszłego elektryka”. Podczas dwugodzinnych warsztatów doskonalili podstawowe kompetencje techniczne, czyli zdolność do wykorzystywania i posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi. Rozwijali także zdolności manualne oraz wyobraźnię przestrzenną.

Dziewczęta uczestniczyły w warsztatach „Kreatywne plecionki z włosów” oraz „Mini talent show dla projektantów mody”. Podczas zajęć przyszłe stylistki fryzur oraz kreatorki mody zdobyły przydatną wiedzę na temat sposobów dbania o włosy, posługiwania się urządzeniami fryzjerskimi i krawieckimi oraz kreowania wizerunku. Dziewczęta, próbując własnych sił, „wyczarowały” wspaniałe fryzury i stworzyły niezwykle interesujące projekty odzieży damskiej. Niejedna z nich odkryła w sobie nowe zamiłowania…

aut. I. Będkowska

Fotorelacja z warsztatów kryje się pod miniaturką

Uwaga Ósmoklasiści!!!

Zapraszam zainteresowanych uczniów klas ósmych do odwiedzenia strony Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie www.crm.czest.pl. W zakładce „Nauka zawodu” zamieszczone są informacje o wymaganych dokumentach niezbędnych do spisania umowy o praktyczną naukę zawodu oraz wykaz zawodów rzemieślniczych, szkolących pracowników młodocianych w poszczególnych zawodach.

aut. I. Będkowska

Targi Szkolne Zawodowiec

     W czwartek 14 marca uczniowie klas ósmych uczestniczyli w Targach Szkolnych „Zawodowiec 2019”, które odbyły się w Hali Sportowej Częstochowa. Udział w targach był dla ósmoklasistów wspaniałą okazją do zapoznania się z ofertą częstochowskich szkół średnich oraz – co ma często ogromne znaczenie – z opiniami uczących się w nich koleżanek i kolegów. Obok szkół prezentowali się również współpracujący ze szkołami przedsiębiorcy, zapewniający uczniom m.in. praktyki zawodowe, staże, a nierzadko nawet zatrudnienie po zakończeniu edukacji. Targom towarzyszyły dodatkowe atrakcje: można było  wziąć udział w turnieju minigolfa, obejrzeć prezentację musztry wojskowej, podziwiać pokazy tańca i mody oraz skosztować rarytasów, przygotowanych przez uczniów szkoły gastronomicznej. Ósmoklasiści wrócili z targów zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Z pewnością wielu z nich już dokonało wyboru szkoły ponadpodstawowej.  

Wybieram zawód dla siebie

Na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów Wybieram zawód dla siebie – Informator o szkolnictwie branżowym z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2019/2020). Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

link do wyszukiwarki https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

Tydzień lokalnych branż zawodowych na Politechnice

Targi edukacyjne, jak informowano uczestników spotkania, zorganizowane będą dopiero po ogłoszeniu przez szkoły ponadpodstawowe warunków rekrutacji. Podczas tej wizyty na Politechnice uczennice klas ósmych  dowiedziały się jakie są wady i zalety pracy na prezentowanych stanowiskach. Prezentacja miała im uświadomić, że praca to długotrwale powtarzane te same czynności do których trzeba się odpowiednio przygotować i mieć do nich predyspozycje.

Dzięki rozmowom z uczniami szkół ponadpodstawowych uzyskały informacje o tym, które przedmioty podczas rekrutacji do szkoły są najważniejsze. Teraz tylko wystarczy dołożyć starań, by z tych przedmiotów mieć jak najlepsze oceny.

Zdaniem p. Ewy Muchy – zastępcy dyrektora Zespołu Poradni Centrum Edukacji Zawodowej w Częstochowie, była to okazja do zapoznania się z lokalnych rynkiem edukacyjnym oraz pracy.

plik audio na stronie Polskiego Radia Katowice


Warsztaty mikołajkowe w bibliotece

7 grudnia klasa 2b uczestniczyła w ciekawych warsztatach plastycznych poświęconych mikołajkom w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii nr 4 w Częstochowie. Uczniowie poznali też zasady pracy biblioteki. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości.

aut. M. Łopacińska

Wyjście do biblioteki

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie klasy 1b
byli w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Filia nr 5, gdzie uczestniczyli
w warsztatach literacko-plastycznych Jak powstaje książka oraz
zapoznali się z pracą bibliotekarza.

aut. R Kaczmarczyk

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Grupa dziewcząt z klasy 7a i 7b pod opieką p. Agnieszki Garbaciak w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczestniczyła w zajęciach praktycznych przygotowujących do zawodu – fryzjer w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Przechodniej.Było to bardzo ciekawe spotkanie ze względu na możliwość poddania się stylizacji włosów oraz samodzielne wykonywanie określonych fryzur.

aut. A.Garbaciak

***

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2018 uczniowie klasy 3a z wychowawcą p. Zdzisławą Kamińską odwiedzili SAMOOBSŁUGOWĄ WYJNIĘ SAMOCHODOWĄ „KORZENIEC” przy ul. Słonimskiego. Uczniowie zostali zapoznani z kolejnymi etapami mycia pojazdów przez miłego pracownika myjni. Z zainteresowaniem oglądali mycie policyjnego radiowozu. Następnie każdy uczeń ćwiczył mycie samochodu. Na zakończenie wszyscy otrzymali w prezencie darmowe kupony na mycie pojazdu w myjni. Było wspaniale! Dziękujemy!!!

aut. Z. Kamińska

Wycieczka

Dnia 14 listopada chłopcy z klasy 6a i 6b pod opieką p. Aliny Kroszowskiej udali się na wycieczkę do salonu BMW i Forda Frank-Cars mieszczącego się przy ulicy Jagiellońskiej. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca w salonie.Zapoznali się z zasadami sprzedaży tych marek samochodów,pracą serwisu mechanicznego,zobaczyli sposób malowania uszkodzonej karoserii samochodów oraz funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów.Wycieczka odbyła się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

aut. A. Kroszowska

Konkursy – Natalia

Uczennica klasy 8b – Natalia Pardela zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie na Projekt Edukacyjny Moja pasja – mój zawód, zorganizowanym przez doradców zawodowych SP nr 41 w Częstochowie przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
Nasza uczennica wykonała fantastyczną fotografię oraz prezentację multimedialną na temat Jej zainteresowań i przyszłego zawodu. Gratulujemy Natalii sukcesu i życzymy, aby zawsze mogła realizować swoją pasję i spełnić marzenia o własnej przyszłości.

aut. I. Będkowska

 

 

Doradztwo zawodowe 2017/18

Program doradztwa zawodowego plik do pobrania

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego plik do pobrania

W środę 6 czerwca 2018r. uczniowie z Koła Dziennikarskiego wraz z opiekunem p. Iwoną Będkowską gościli w rozgłośni Radia FIAT. Na miejscu bardzo serdecznie powitała ich p. Emilia Wróbel, która opowiedziała o historii radia, wyjaśniła pochodzenie jego nazwy i przedstawiła pracowników rozgłośni. Pani Wróbel wraz z redaktorem p. Pawłem Kmiecikiem oprowadziła młodych „dziennikarzy” po siedzibie radia, pokazując „od kuchni” pracę prezenterów radiowych. Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką zawodu dziennikarza radiowego, mieli też okazję zobaczyć, jak prowadzi się audycję radiową oraz przekonać się, jak ważna jest w pracy prezentera odpowiednia dykcja i jak trudna jest praca z mikrofonem. Mogli też na własnej skórze odczuć stres związany z nagrywaniem audycji, gdy przed mikrofonem wypowiadali się na temat swoich marzeń o zawodzie dziennikarza.
Wizyta w Radiu Fiat była niezwykłym, pełnym wrażeń wydarzeniem, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom Radia za okazaną nam życzliwość. Składamy również życzenia sukcesów oraz satysfakcji z pracy.
Relację z naszej wizyty znajdziecie tu KLIK

Continue reading „Doradztwo zawodowe 2017/18”

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content