Dziękujemy!


Drodzy Rodzice, Uczniowie i Przyjaciele szkoły !
Dziękujemy serdecznie za udział w akcji Lidla – Szkoły Pełne Talentów, której celem było wsparcie talentów dzieci i zmobilizowanie lokalnej społeczności do wsparcia działań szkoły.
Dzięki przekazanym szkole i przeskanowanym przez Państwa „talenciakom” udało nam się zebrać taką ich ilość, by wymienić je na zestawy kreatywne służące rozwijaniu talentów artystycznych dzieci oraz gry edukacyjne rozwijające umiejętności strategii, planowania, logicznego myślenia i współpracy. Dzięki naszym wspólnym działaniom dzieci będą mogły jeszcze lepiej rozwijać swoje talenty.

aut.D.Bielawska

Bezpłatne badania słuchu

Szanowni Państwo: Rodzice, Dziadkowie naszych Uczniów. Z okazji Dnia Babci i Dziadka firma Amplifon zaprasza do naszej szkoły 12 stycznia w godz. 10.00-13.00 na bezpłatne badania słuchu.

Informacja na temat podręczników do nauki religii w roku szkolnym 2022/23

Rodzice Uczniów uczęszczających na lekcje religii proszeni są o zakup podręcznika :

Klasa 1

„Pan Bóg jest naszym Ojcem”, Podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz. 2.; redaktor ks. dr Paweł Płaczek; wydawnictwo Święty Wojciech

 Klasa 2

„Chcemy poznać Pana Jezusa” Podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz.2; redaktor ks. dr Paweł Płaczek; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 3
„Pan Jezus nas karmi”, Podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz.2  redaktor; ks. dr Paweł Płaczek; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 4

„Miejsca pełne BOGActw”,Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej; autorzy: Bogusław Nosek Elżbieta Kondrak Krzysztof Ks Mielnicki Ewelina Praszewska; wydawnictwo Jedność

Klasa 5

„Bóg szuka człowieka” Podręcznik z ćwiczeniami cz 1. i cz 2.; autorzy: Beata Zawiślak USJK i ks. Marcin Wojtasik; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 6

„Jezus nas zbawia” Podręcznik z ćwiczeniami cz1. i cz.2; autorzy: Ks. Dr Marcin Wojtasik, S. Beata Zawiślak; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 7
„Bóg wskazuje nam drogę”, Podręcznik z ćwiczeniami  cz.1 i cz.2; redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik; Wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 8

Nie ma potrzeby zakupu podręcznika, uczniowie będą korzystać z podręczników dostępnych w sali lekcyjnej i materiałów przygotowanych przez katechetę.

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY na rok szkolny 2022/2023

Najważniejsze informacje dotyczące wyprawki Pierwszoklasisty:

Zeszyty:
– zeszyt 16-kartkowy w kratkę (podpisany na okładce)
– zeszyt 16-kartkowy z 3 liniami (podpisany na okładce)
Piórnik (rozkładany) wyposażony w:
– pióro ze stalówką na naboje z atramentem (w sprzedaży są pióra dla dzieci leworęcznych, należy to uwzględnić podczas zakupu).
– zapasowe naboje z atramentem
– długopis z niebieskim wkładem jako zapasowy przybór do pisania – do wykorzystania tylko w szczególnych sytuacjach)
– 2 miękkie ołówki oznaczone literą „B”
– zestaw kredek ołówkowych
– gumka do ścierania
– temperówka
– nożyczki bezpieczne – zaokrąglone (w sprzedaży są nożyczki dla dzieci leworęcznych, osoby zainteresowane powinny zwrócić na to uwagę podczas zakupu)
– klej w sztyfcie

Strój na zajęcia wychowania fizycznego:
– koszulka z krótkim rękawem – najlepiej biała
– spodenki nie krępujące ruchów – najlepiej granatowe
– obuwie z antypoślizgową podeszwą (najlepiej białą, ponieważ czarna pozostawia ślady na miękkiej wykładzinie, którą wyłożona jest sala gimnastyczna)
– skarpetki

Informacja dotycząca podręczników szkolnych i zeszytów ćwiczeń:
Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej serii „Gra w kolory” Wydawnictwa Edukacyjnego Juka-91 uczniowie otrzymają bezpłatnie w szkole (wypożyczone na czas nauki w klasie pierwszej).
W szkole otrzymają również bezpłatnie podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego „New English Adventure Pearson” (wypożyczony na czas nauki w klasie pierwszej).

Uczniowie, którzy będą uczestniczyli w zajęciach religii powinni zakupić podręcznik wraz z ćwiczeniami cz.1 i cz.2 „Pan Bóg jest naszym Ojcem”, red.: ks Paweł Płaczek Nr AZ-11-01/18-PO-1/20

Informacje praktyczne:
– worek (podpisany, może być imieniem lub umownym znakiem) na obuwie zmienne pozostawiane w szatni
– strój galowy – na wszystkie uroczystości szkolne, w tym rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego: biała koszula/bluzka oraz granatowe/czarne spodnie/spódniczka/sukienka
– na co dzień strój dowolny, stonowany z zachowaniem estetyki
– strój gimnastyczny dzieci przynoszą w workach – zakładają go dopiero przed lekcją w-fu w szkole
– prosimy pamiętać o drugim śniadaniu i piciu.

Stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej 2022/23

Informacje o stypendiach i zasiłkach szkolnych

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 600,00 zł netto. W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy prócz dokumentów znajdujących się poniżej tekstu niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
– rodziców/opiekunów prawnych,
Wypełnione, kompletne wnioski  składa się od 1 września 2022 r. do 12 września 2022 r. u pedagoga szkolnego, a dnia 13.09.2021 r. Szkoła składa dokumenty w MOPS.
Druki wniosków do wydruku dostępne są na stronie internetowej szkoły (poniżej) oraz MOPS- u oraz w wersji papierowej w szkole.

Bardzo istotne jest dotrzymywanie terminów, w przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkiwanie na terenie gminy Częstochowa.

 Zasiłek szkolny

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej .O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Klauzula AU

Oświadczenie działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżacym

Oświadczenie o zapoznaniu się z WYMOGAMI stypendium 2022/23

Oświadczenie dochód RYCZAŁT 2022/23

Oświadczenie osoby praca DORYWCZA 2022/23

Oświadczenie ubezpieczenie zdrowotne działalność gospodarcza na zasadach ogólnych

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego 2022/23

Zasiłek szkolny klauzula RODO

Zaświadczenie o dochodzach ETAT 2022/23

Zaświadczenie wychowanie fizyczne 2022/23

Zaświadczenie dochód CIS 2022/23

Stypendium szkolne – WNIOSEK 2022/23

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content