Życzenia dla ósmoklasistów przed egzaminem!

Drodzy Uczniowie,

przed Wami niezwykle ważny moment – egzamin ósmoklasisty. Trzymamy za Was kciuki i życzymy jak najlepszych wyników. Niech podczas egzaminu towarzyszy Wam wiara we własne umiejętności. Życzymy Wam, aby osiągnięte przez Was wyniki stały się, nie tylko potwierdzeniem rzetelnej wiedzy, jaką zdobyliście, ale pozwoliły Wam przekroczyć kolejny próg w edukacji.

Niech w tych dniach nie opuszcza Was optymizm, a dorośli wspierają swoją mądrością.

POWODZENIA NA EGZAMINIE!

Beata Zemła– Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym i Pracownikami Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

Podręczniki do religii obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice, Opiekunowie! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1137) oraz art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy uczniowie klas 1-8 otrzymują darmowe podręczniki (zwracane po zakończeniu zajęć edukacyjnych) oraz zeszyty ćwiczeń.  

Jeżeli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach religii, rodzice proszeni o zakup podręcznika. 

Klasa I 
Numer programu: AZ-1-01/18 
Numer podręcznika: AZ-11-01/18-PO-1/20, zatwierdzenie z dnia 18.04.2020 r. 
„Pan Bóg jest naszym Ojcem”(dwie części) 
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa II 
Numer programu: AZ-1-01/18 
Numer podręcznika: AZ-12-01/18-PO-1/21, zatwierdzenie z dnia 22.03.2021 r. 
„Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części) 
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa III 
Numer programu: AZ-1-01/18 
Numer podręcznika: AZ-13-01/18-PO-1/22, zatwierdzenie z dnia 26.04.2022 r. 
„Pan Jezus nas karmi” (dwie części) 
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa IV Numer programu AZ-1-01/18 
„Pan Jezus jest naszym życiem” (dwie części) 
red: Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 
Klasa V 
Numer programu: AZ -2-01/18 
Numer podręcznika: AZ-21-01/18-PO-2/20, zatwierdzenie z dnia 6.05.2020 r. 
„Bóg szuka człowieka” (dwie części) 
red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa VI 
Numer programu: AZ -2-01/18 
Numer podręcznika: AZ-22-01/18-PO-2/21, zatwierdzenie z dnia 17.04.2021 r. 
„Jezus nas zbawia”(dwie części) 
red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa VII 
Numer programu: AZ-2-01/18 
Numer podręcznika: AZ-23-01/18-PO-2/22, zatwierdzenie z dnia 2.05.2022 r. 
„Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części) 
red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa VIII 

Numer programu AZ-2-01/18 „Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (dwie części)  
red: Beata Zawiślak USJK, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Uwaga! Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/24

W dniu 1 marca 2023 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2023 r. o godz. 8:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2023 r. o godzinie 15.00

Należy wejść na poniższy link i zalogować się:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa


Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. i papierowej.
Rodzice/opiekunowie po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku w systemie (w formie elektronicznej) drukują go w wersji papierowej (podpisują oboje) i niezwłocznie dostarczają do szkoły.

Jeśli rodzice/opiekunowie nie będą mieli możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia (do szkoły obwodowej) / wniosku (do szkoły spoza rejonu), zobligowani są do zgłoszenia się do szkoły. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły. Rodzice/opiekunowie na miejscu będą mieli możliwość wypełnienia zgłoszenia/wniosku w formie elektronicznej i papierowej.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówce

1. Kryteria rekrutacji  http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/8533/akt.pdf
2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1176577/zarzadzenie-nr-2597-202

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam, jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji). mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie, funkcjonalność mLegitymacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń z systemem Android w wersji min. 6.0 lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza).

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie Legitymacji. Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu lub wysłać skan na adres: sp33@edukacja.czestochowa.pl. Wniosek do pobrania tutaj.
  2. Wraz z wnioskiem należy jako załącznik dodać zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
    Zdjęcie do mLegitymacji można szybko przygotować w darmowym generatorze zdjęć: https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji
  3. Po wprowadzeniu do systemu uczniowi zostaje nadany kod aktywacyjny, który będzie przesłany przez pracownika szkoły w wiadomości przez dziennik elektroniczny na konto rodzica/prawnego opiekuna.
  4. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Sprawy niewymienione w procedurze reguluje regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel.

Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie.
Wszystkie materiały przekazane przez rodzica w formie elektronicznej po wprowadzeniu do systemu zostają usunięte i nie są archiwizowane przez szkołę.

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna:

https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

Informacje o usłudze mLegitymacja:

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).
wniosek_mlegitymacja1

Dziękujemy!


Drodzy Rodzice, Uczniowie i Przyjaciele szkoły !
Dziękujemy serdecznie za udział w akcji Lidla – Szkoły Pełne Talentów, której celem było wsparcie talentów dzieci i zmobilizowanie lokalnej społeczności do wsparcia działań szkoły.
Dzięki przekazanym szkole i przeskanowanym przez Państwa „talenciakom” udało nam się zebrać taką ich ilość, by wymienić je na zestawy kreatywne służące rozwijaniu talentów artystycznych dzieci oraz gry edukacyjne rozwijające umiejętności strategii, planowania, logicznego myślenia i współpracy. Dzięki naszym wspólnym działaniom dzieci będą mogły jeszcze lepiej rozwijać swoje talenty.

aut.D.Bielawska

Informacja na temat podręczników do nauki religii w roku szkolnym 2022/23

Rodzice Uczniów uczęszczających na lekcje religii proszeni są o zakup podręcznika :

Klasa 1

„Pan Bóg jest naszym Ojcem”, Podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz. 2.; redaktor ks. dr Paweł Płaczek; wydawnictwo Święty Wojciech

 Klasa 2

„Chcemy poznać Pana Jezusa” Podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz.2; redaktor ks. dr Paweł Płaczek; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 3
„Pan Jezus nas karmi”, Podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz.2  redaktor; ks. dr Paweł Płaczek; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 4

„Miejsca pełne BOGActw”,Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej; autorzy: Bogusław Nosek Elżbieta Kondrak Krzysztof Ks Mielnicki Ewelina Praszewska; wydawnictwo Jedność

Klasa 5

„Bóg szuka człowieka” Podręcznik z ćwiczeniami cz 1. i cz 2.; autorzy: Beata Zawiślak USJK i ks. Marcin Wojtasik; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 6

„Jezus nas zbawia” Podręcznik z ćwiczeniami cz1. i cz.2; autorzy: Ks. Dr Marcin Wojtasik, S. Beata Zawiślak; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 7
„Bóg wskazuje nam drogę”, Podręcznik z ćwiczeniami  cz.1 i cz.2; redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik; Wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 8

Nie ma potrzeby zakupu podręcznika, uczniowie będą korzystać z podręczników dostępnych w sali lekcyjnej i materiałów przygotowanych przez katechetę.

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY na rok szkolny 2022/2023

Najważniejsze informacje dotyczące wyprawki Pierwszoklasisty:

Zeszyty:
– zeszyt 16-kartkowy w kratkę (podpisany na okładce)
– zeszyt 16-kartkowy z 3 liniami (podpisany na okładce)
Piórnik (rozkładany) wyposażony w:
– pióro ze stalówką na naboje z atramentem (w sprzedaży są pióra dla dzieci leworęcznych, należy to uwzględnić podczas zakupu).
– zapasowe naboje z atramentem
– długopis z niebieskim wkładem jako zapasowy przybór do pisania – do wykorzystania tylko w szczególnych sytuacjach)
– 2 miękkie ołówki oznaczone literą „B”
– zestaw kredek ołówkowych
– gumka do ścierania
– temperówka
– nożyczki bezpieczne – zaokrąglone (w sprzedaży są nożyczki dla dzieci leworęcznych, osoby zainteresowane powinny zwrócić na to uwagę podczas zakupu)
– klej w sztyfcie

Strój na zajęcia wychowania fizycznego:
– koszulka z krótkim rękawem – najlepiej biała
– spodenki nie krępujące ruchów – najlepiej granatowe
– obuwie z antypoślizgową podeszwą (najlepiej białą, ponieważ czarna pozostawia ślady na miękkiej wykładzinie, którą wyłożona jest sala gimnastyczna)
– skarpetki

Informacja dotycząca podręczników szkolnych i zeszytów ćwiczeń:
Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej serii „Gra w kolory” Wydawnictwa Edukacyjnego Juka-91 uczniowie otrzymają bezpłatnie w szkole (wypożyczone na czas nauki w klasie pierwszej).
W szkole otrzymają również bezpłatnie podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego „New English Adventure Pearson” (wypożyczony na czas nauki w klasie pierwszej).

Uczniowie, którzy będą uczestniczyli w zajęciach religii powinni zakupić podręcznik wraz z ćwiczeniami cz.1 i cz.2 „Pan Bóg jest naszym Ojcem”, red.: ks Paweł Płaczek Nr AZ-11-01/18-PO-1/20

Informacje praktyczne:
– worek (podpisany, może być imieniem lub umownym znakiem) na obuwie zmienne pozostawiane w szatni
– strój galowy – na wszystkie uroczystości szkolne, w tym rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego: biała koszula/bluzka oraz granatowe/czarne spodnie/spódniczka/sukienka
– na co dzień strój dowolny, stonowany z zachowaniem estetyki
– strój gimnastyczny dzieci przynoszą w workach – zakładają go dopiero przed lekcją w-fu w szkole
– prosimy pamiętać o drugim śniadaniu i piciu.

Stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej 2022/23

Informacje o stypendiach i zasiłkach szkolnych

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 600,00 zł netto. W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy prócz dokumentów znajdujących się poniżej tekstu niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
– rodziców/opiekunów prawnych,
Wypełnione, kompletne wnioski  składa się od 1 września 2022 r. do 12 września 2022 r. u pedagoga szkolnego, a dnia 13.09.2021 r. Szkoła składa dokumenty w MOPS.
Druki wniosków do wydruku dostępne są na stronie internetowej szkoły (poniżej) oraz MOPS- u oraz w wersji papierowej w szkole.

Bardzo istotne jest dotrzymywanie terminów, w przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkiwanie na terenie gminy Częstochowa.

 Zasiłek szkolny

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej .O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Klauzula AU

Oświadczenie działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżacym

Oświadczenie o zapoznaniu się z WYMOGAMI stypendium 2022/23

Oświadczenie dochód RYCZAŁT 2022/23

Oświadczenie osoby praca DORYWCZA 2022/23

Oświadczenie ubezpieczenie zdrowotne działalność gospodarcza na zasadach ogólnych

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego 2022/23

Zasiłek szkolny klauzula RODO

Zaświadczenie o dochodzach ETAT 2022/23

Zaświadczenie wychowanie fizyczne 2022/23

Zaświadczenie dochód CIS 2022/23

Stypendium szkolne – WNIOSEK 2022/23

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content