Informacja na temat podręczników do nauki religii w roku szkolnym 2022/23

Rodzice Uczniów uczęszczających na lekcje religii proszeni są o zakup podręcznika :

Klasa 1

„Pan Bóg jest naszym Ojcem”, Podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz. 2.; redaktor ks. dr Paweł Płaczek; wydawnictwo Święty Wojciech

 Klasa 2

„Chcemy poznać Pana Jezusa” Podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz.2; redaktor ks. dr Paweł Płaczek; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 3
„Pan Jezus nas karmi”, Podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz.2  redaktor; ks. dr Paweł Płaczek; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 4

„Miejsca pełne BOGActw”,Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej; autorzy: Bogusław Nosek Elżbieta Kondrak Krzysztof Ks Mielnicki Ewelina Praszewska; wydawnictwo Jedność

Klasa 5

„Bóg szuka człowieka” Podręcznik z ćwiczeniami cz 1. i cz 2.; autorzy: Beata Zawiślak USJK i ks. Marcin Wojtasik; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 6

„Jezus nas zbawia” Podręcznik z ćwiczeniami cz1. i cz.2; autorzy: Ks. Dr Marcin Wojtasik, S. Beata Zawiślak; wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 7
„Bóg wskazuje nam drogę”, Podręcznik z ćwiczeniami  cz.1 i cz.2; redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik; Wydawnictwo Święty Wojciech

Klasa 8

Nie ma potrzeby zakupu podręcznika, uczniowie będą korzystać z podręczników dostępnych w sali lekcyjnej i materiałów przygotowanych przez katechetę.

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY na rok szkolny 2022/2023

Najważniejsze informacje dotyczące wyprawki Pierwszoklasisty:

Zeszyty:
– zeszyt 16-kartkowy w kratkę (podpisany na okładce)
– zeszyt 16-kartkowy z 3 liniami (podpisany na okładce)
Piórnik (rozkładany) wyposażony w:
– pióro ze stalówką na naboje z atramentem (w sprzedaży są pióra dla dzieci leworęcznych, należy to uwzględnić podczas zakupu).
– zapasowe naboje z atramentem
– długopis z niebieskim wkładem jako zapasowy przybór do pisania – do wykorzystania tylko w szczególnych sytuacjach)
– 2 miękkie ołówki oznaczone literą „B”
– zestaw kredek ołówkowych
– gumka do ścierania
– temperówka
– nożyczki bezpieczne – zaokrąglone (w sprzedaży są nożyczki dla dzieci leworęcznych, osoby zainteresowane powinny zwrócić na to uwagę podczas zakupu)
– klej w sztyfcie

Strój na zajęcia wychowania fizycznego:
– koszulka z krótkim rękawem – najlepiej biała
– spodenki nie krępujące ruchów – najlepiej granatowe
– obuwie z antypoślizgową podeszwą (najlepiej białą, ponieważ czarna pozostawia ślady na miękkiej wykładzinie, którą wyłożona jest sala gimnastyczna)
– skarpetki

Informacja dotycząca podręczników szkolnych i zeszytów ćwiczeń:
Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej serii „Gra w kolory” Wydawnictwa Edukacyjnego Juka-91 uczniowie otrzymają bezpłatnie w szkole (wypożyczone na czas nauki w klasie pierwszej).
W szkole otrzymają również bezpłatnie podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego „New English Adventure Pearson” (wypożyczony na czas nauki w klasie pierwszej).

Uczniowie, którzy będą uczestniczyli w zajęciach religii powinni zakupić podręcznik wraz z ćwiczeniami cz.1 i cz.2 „Pan Bóg jest naszym Ojcem”, red.: ks Paweł Płaczek Nr AZ-11-01/18-PO-1/20

Informacje praktyczne:
– worek (podpisany, może być imieniem lub umownym znakiem) na obuwie zmienne pozostawiane w szatni
– strój galowy – na wszystkie uroczystości szkolne, w tym rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego: biała koszula/bluzka oraz granatowe/czarne spodnie/spódniczka/sukienka
– na co dzień strój dowolny, stonowany z zachowaniem estetyki
– strój gimnastyczny dzieci przynoszą w workach – zakładają go dopiero przed lekcją w-fu w szkole
– prosimy pamiętać o drugim śniadaniu i piciu.

Stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej 2022/23

Informacje o stypendiach i zasiłkach szkolnych

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 600,00 zł netto. W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy prócz dokumentów znajdujących się poniżej tekstu niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
– rodziców/opiekunów prawnych,
Wypełnione, kompletne wnioski  składa się od 1 września 2022 r. do 12 września 2022 r. u pedagoga szkolnego, a dnia 13.09.2021 r. Szkoła składa dokumenty w MOPS.
Druki wniosków do wydruku dostępne są na stronie internetowej szkoły (poniżej) oraz MOPS- u oraz w wersji papierowej w szkole.

Bardzo istotne jest dotrzymywanie terminów, w przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkiwanie na terenie gminy Częstochowa.

 Zasiłek szkolny

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej .O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Klauzula AU

Oświadczenie działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżacym

Oświadczenie o zapoznaniu się z WYMOGAMI stypendium 2022/23

Oświadczenie dochód RYCZAŁT 2022/23

Oświadczenie osoby praca DORYWCZA 2022/23

Oświadczenie ubezpieczenie zdrowotne działalność gospodarcza na zasadach ogólnych

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego 2022/23

Zasiłek szkolny klauzula RODO

Zaświadczenie o dochodzach ETAT 2022/23

Zaświadczenie wychowanie fizyczne 2022/23

Zaświadczenie dochód CIS 2022/23

Stypendium szkolne – WNIOSEK 2022/23

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content