Kalendarz 2021/22


Kalendarz roku szkolnego 2021/20202,
Harmonogram spotkań dla rodziców
znajdą Państwo, jak co roku, w kalendarzu google w stopce strony.

Informacja dotycząca podręczników rok szkolny 2021/22

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła w ramach dotacji MEN. Podręczniki są użyczane uczniom na czas trwania roku szkolnego. Ćwiczenia uczniowie otrzymują na własność – nie są one zwracane do biblioteki szkolnej.

Jeśli dziecko będzie uczęszczało na zajęcia religii –rodzice proszeni są o zakup wskazanych poniżej podręczników / i ćwiczeń do nauki religii.
Klasa 1
Podręcznik z ćwiczeniami do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej cz.1 i cz.2 „Pan Bóg jest naszym Ojcem”, pod redakcją ks. Pawła Płaczka, wyd. Święty Wojciech
Klasa 2
Podręcznik z ćwiczeniami do nauki religii dla klasy II Szkoły Podstawowej cz.1 i cz.2 „Chcemy poznać Pana Jezusa”, pod redakcją ks. Pawła Płaczka, wyd. Święty Wojciech
Klasa 3
Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej „Jezus jest z nami”, autorzy: Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, Wyd. JEDNOŚĆ
Zeszyt Ćwiczeń do religii dla klasy III szkoły podstawowej „Jezus jest z nami”, autorzy: Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, Wyd. JEDNOŚĆ
Klasa 4
Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej
„Miejsce pełne BOGActw”, autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, wyd. JEDNOŚĆ
Zeszyt ćwiczeń dla kl IV szkoły podstawowej, „Miejsce pełne BOGActw”, autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Klasa 5
„Bóg szuka człowieka” (podręcznik) cz.1 i 2, wyd. św. Wojciech, opracowanie zbiorowe
Klasa 6
„Jezus nas zbawia” (podręcznik), cz. 1 i 2, wyd. św Wojciech, opracowanie zbiorowe
Klasa 7
„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” (podręcznik), wyd. Jedność Kielce, opracowanie zbiorowe
Klasa 8
Nie ma konieczności zakupu podręcznika- uczniowie korzystają z dostępnego w sali lekcyjnej podręcznika: „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” , wyd. Jedność Kielce, opracowanie zbiorowe

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content