|

Postępowanie w przypadku pozyskania informacji o zakażeniu ucznia COVID 19 (chorym) lub pozostającym w kwarantannie w danej klasie

1.Wychowawca klasy informuje ucznia (uczniów) chorych, rodziców uczniów chorych bądź przebywających na kwarantannie o konieczności „połączenia się” z klasą (na wszystkich godzinach lekcyjnych, zgodnie z planem tygodniowych zajęć – z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego) za pomocą MS Team. 2.Informację skierowaną do uczniów, rodziców, przesyłają wychowawcy poprzez edziennik, 3.Uczniowie chorzy bądź pozostający w kwarantannie uczestniczą w…