Postępowanie w przypadku pozyskania informacji o zakażeniu ucznia COVID 19 (chorym) lub pozostającym w kwarantannie w danej klasie

1.Wychowawca klasy informuje ucznia (uczniów) chorych, rodziców uczniów chorych bądź przebywających na kwarantannie o konieczności „połączenia się” z klasą (na wszystkich godzinach lekcyjnych, zgodnie z planem tygodniowych zajęć – z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego) za pomocą MS Team.

2.Informację skierowaną do uczniów, rodziców, przesyłają wychowawcy poprzez edziennik,

3.Uczniowie chorzy bądź pozostający w kwarantannie uczestniczą w zajęciach zgodnie z tygodniowym planem nauczania poprzez połączenie z MS Teams, Po zakończonej lekcji, uczniowie „połączeni” otrzymują przesłane informacje z lekcji w plikach MS Teams,

  1. Szkoła umożliwia uczniom, którzy nie zostali skierowani na kwarantannę lub izolację domową, udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły a w miarę możliwości organizacyjnych (m. in. technicznych, lokalowych, kadrowych), także w zajęciach obowiązkowych w trybie stacjonarnym,
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii- obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19,
  3. Rodzice są zobowiązani napisać informację, że dziecko może uczestniczyć w nauce stacjonarnej (w przypadku, gdy np. część klasy jest na nauczaniu zdalnym. Informacja od rodziców dotyczy np. dziecka, które jest ozdrowieńcem lub zaszczepionym),
  4. Wszelkie informacje o tym, że ktoś jest zakażony powinny być sformułowane na tyle ogólnie, by nie wskazywać na konkretna osobę, ale jednocześnie chronić te, które mogą być zakażone.
oświadczenie-rodzica-skonwertowany

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content