[metaslider id="13039"]

Próbny egzamin ósmoklasisty

Uczniowie klas ósmych

Próbny egzamin dla uczniów klasy 8a i 8b.

 • 30 marca br. (poniedziałek),godz. 9:00 – język polski
 • 31 marca br. (wtorek),godz. 9:00 – matematyka
 • 1 kwietnia br. (środa),godz. 9:00 – języki angielski

 Próbny egzamin ósmoklasisty zostanie  przeprowadzany w  celu: informacyjnym  dla ucznia /nauczyciela /rodzica oraz diagnostycznym, zidentyfikowania wiadomości i umiejętności. Uczniowie klas 1-7 , którzy mają rodzeństwo w klasie 8 i jeden komputer/laptop dostępny w domu w trakcie odbywającego się egzaminu są zwolnieni tego dnia z pracy przy komputerze, zostanie dla nich wydłużony termin oddania pracy.

Przebieg egzaminu

 1. W dniu egzaminu uczeń pobiera materiał (arkusz egzaminacyjny z danego przedmiotu) ze strony  internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl)  lub ze  strony internetowej okręgowych komisji egzaminacyjnych(oke Jaworzno) gdzie został zamieszczony arkusz.
 2. Uczeń rozwiązuje zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie (czas podany na pierwszej stronie arkusza),
 3. Zapisuje swoje rozwiązania w jednej z podanych form (do wyboru, w miarę możliwości):
 • w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania,
 • na wydruku;
 • korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
 1. Po zakończeniu egzaminu, po wyznaczonym czasie  pracy z materiałem uczeń przesyła swoje rozwiązania do nauczycieli , na maila służbowego nauczyciela j. polskiego /matematyki/j. angielskiego w formie :
 • uzupełnionych plików 
 • zdjęć
 • skanów poszczególnych kartek rozwiązań.

5. Nauczyciel po sprawdzeniu arkuszy omawia z uczniami dane arkusze oraz  przekazuje  uczniom informację zwrotną w formie:

 • krótkiego komentarza w mailu
 • komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku

Dodatkowe informacje

1. Z próbnego egzaminu uczniowie nie otrzymają oceny tylko informację o ilości zdobytych punktach oraz komentarz do pracy.

2. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia 2020r. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po  stronie ucznia.

4. W szczególnych przypadkach, braku możliwości  pobrania arkusza będzie możliwość odebrania ze szkoły każdego dnia arkusza w wersji papierowej po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

5. Na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych umieszczone są następujące materiały:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia
 • rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 Dla Uczniów, Rodziców instrukcja postępowania została przesłana przez p. Iwonę Będkowską – koordynatora egzaminu ósmoklasisty 2020 za pośrednictwem e dziennika

Zamiast programu Word firmy Microsoft

Apache OpenOffice to pakiet oprogramowania biurowego Open Source(bezpłatnego). Pakiet można pobrać ze strony

pobieranie pakietu

Program zapisuje pliki w swoim formacie .odt, aby nauczyciel mógł otworzyć plik, który powstawał w edytorze tekstu Open Office’a należy wybrać Plik/Zapisz jako i nadać zapisywanemu tekstowi tytuł oraz rozwinięcie .doc
Można też użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+S

Komunikat ZPPP

Informujemy, że ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt
e-mailowy oraz telefoniczny.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966
e-mail: 
pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 739 212 739
e-mail: 
zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: 
pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: 
ciz@edukacja.czestochowa.pl

Zespoły Orzekające odbywają się według wcześniejszego harmonogramu. W sprawie wydania orzeczeń/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o wydanie których wnioski zostały już złożone proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii w formie elektronicznej lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinie specjalistów, opinia nauczycieli/wychowawców) będą wystarczające do wydania orzeczenia/opinii dokument zostanie wydany, a za Państwa pisemną zgodą przesłany drogą e-mailową.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji, porad czy konsultacji.

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi udostępniamy na stronie internetowej

Zespołu Poradni w zakładce FAQ.

Zapewnimy pełną anonimowość

Zachęcamy również do odwiedzenia bloga poradni on-line

Zmiana przepisów dot. kształcenia na odległość

Szanowni Rodzice!

Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym na czas pozostawania w  domach, możliwe jest kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
Od 25 marca do 10 kwietnia(do świąt Wielkiej Nocy) w naszej szkole będzie obowiązywało zdalne nauczanie. W tym okresie szkoła podejmie następujące działania:

 1. Nauczyciele będą pracować zgodnie z tygodniowym planem nauczania wszystkich klas, z  uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów nauką i dostosowaniem się do ich możliwości psychofizycznych.
 2. Nauczyciele będą uwzględniać zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z  urządzeń umożliwiających im komunikację elektroniczną: w godzinach zajęć dydaktycznych danej klasy, zgodnie z tygodniowym planem nauczania, w godzinach popołudniowych w czasie pracy świetlicy, biblioteki, pedagoga szkolnego.
 3. Zwracamy się z apelem, aby korzystanie z urządzeń tj. komputer, telewizor, telefon uwzględniało: czas korzystania z tych urządzeń, z uwzględnieniem ich dostępności w  domu, wiek i etap rozwoju ucznia, sytuację rodzinną.
 4. Określamy formy kontaktu i konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami poprzez: dziennik elektroniczny – VULCAN, pocztę e-mailową „zespołów klasowych”, służbową pocztę e-mailową wszystkich nauczycieli szkoły.

Zapewniamy ,że rozumiemy Państwa sytuację, którzy łączycie pracę zdalną w  pomocy dzieciom w edukacji przez internet z osobistymi obowiązkami. Nasze wysiłki stale idą w kierunku zapewnienia komfortu nauki dzieciom, przy poszanowaniu, zaleceń zdrowotnych i edukacyjnych.

Szanowni Państwo bardzo liczymy na wsparcie w tej sytuacji, deklarujemy ze swojej strony profesjonalizm i pełną dyspozycyjność. Do organizacji zdalnego nauczania wykorzystujemy kontakty ze specjalistami i zaangażowanie naszego zespołu nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

Z życzeniami zdrowia;
Beata Zemła dyrektor szkoły,
Justyna Bartosik zastępca dyrektora szkoły ,
kadra pedagogiczna,
pracownicy administracyjno – obsługowi szkoły.

Bajoteka zaprasza

Aktorka Aleksandra Spyra  naszym Dzieciom.
Dlaczego nam?
Odbywając sentymentalną podróż, pragnie wesprzeć uczniów i ich rodziców w czytaniu, tak jak kiedyś w zdobywaniu wiedzy pomagali jej obecni- dyrektorzy szkoły – p. Beata Zemła i p. Justyna Bartosik.
Bajotekahttps://www. facebook.com/bajoteka – dla Nas!

Szkoły zamknięte do świąt

Szkoły, uczelnie wyższe i pozostałe placówki oświatowe będą zamknięte przynajmniej do Wielkanocy, a w kraju zostaje wprowadzony stan epidemii – poinformowano na rządowej konferencji prasowej. Nauka ma być prowadzona zdalnie. – Rodziców prosimy o pewną wyrozumiałość. Przy wspólnym wysiłku doprowadzimy do tego, że nasze dzieci będą bezpieczniejsze i nie zmarnują tego czasu – powiedział minister edukacji, Dariusz Piontkowski.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy szkoły

 Rozpoczęliśmy w Szkole Podstawowej nr 33 w Częstochowie zdalne nauczanie. Uczymy się go i stale modyfikujemy, dlatego jedyną postawą w tej sytuacji jest rozsądek i wzajemne zaufanie, przekonanie że zawsze priorytetem dla nas są potrzeby dzieci. Liczymy na Państwa zrozumienie, pomoc i wsparcie w organizacji życia szkoły w tych nietypowych warunkach. Jako dyrektor placówki uwzględniam obowiązki nauczycieli, pracowników, a przede wszystkim – potrzeby dzieci i młodzieży. Nikt z nas nie ma doświadczenia w takiej formie pracy, koniecznej by zapewnić bezpieczeństwo.
Chcę podziękować
Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom, Rodzicom za cierpliwość i godną szacunku postawę wobec zagrożenia oraz utrzymanie ciągłości procesu dydaktycznego  w odpowiedzi na potrzeby Uczniów. Apeluję do Państwa o racjonalne zachowanie i weryfikowanie niesprawdzonych informacji oraz unikanie szumów informacyjnych, które szerzą niepotrzebny niepokój. Od Nauczycieli oczekuję organizacji pracy, która pozwoli na terminową realizację zobowiązań, przy zachowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nasze funkcjonowanie w tej trudnej sytuacji wymaga od każdego roztropności, spokoju i szczególnej życzliwości, aby pomagać sobie nawzajem. Dziękuję Państwu za rozumienie. Życzę dużo zdrowia dla nas wszystkich, naszych rodzin i przyjaciół.

Z poważaniem Beata Zemła

Szanowni Państwo Rodzice przyszłych uczniów klas pierwszych 2020/2021

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną wyrażająca się między innymi zawieszeniem zajęć w szkołach rozważamy następujące aspekty organizacyjne dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 33. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem, prosimy o  możliwe korzystanie z rekrutacji elektronicznej. Jeśli nie ma innej możliwości , prosimy wykorzystać do tego celu skrzynkę e PUAP lub adres e mailowy szkoły sp33@edukacja.czestochowa.pl. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Z poważaniem dyrektor szkoły Beata Zemła

Informacja dla Uczniów i Rodziców

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 410) przypominam, iż od 16 do  świąt (aktualizacja 21.03) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze są  zawieszone.

Lekarze, specjaliści i eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia wirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby zalecenia odpowiednich służb były należycie realizowane. W warunkach domowych należy także przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci i młodzież.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 Od 12 do świąt (aktualizacja 21.03) funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Do stosowania przez Nauczycieli SP33 – zadawanie prac uczniom !!!

Od 12 do świąt (aktualizacja 21.03) funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top