|

Egzamin na kartę rowerową

5 czerwca w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Uczniowie którzy do niego przystąpili, zostali najpierw przeszkoleni z pierwszej pomocy, wykazali się dobrą wiedzą w temacie przepisów ruchu drogowego podczas części teoretycznej. W czasie praktycznej części uczniowie w kamizelkach odblaskowych oraz kaskach pokonywali poszczególne elementy toru. Wszyscy wykazali się znajomością techniczną roweru oraz bardzo dobrą techniką jazdy. Gratulujemy uczniom zdobytej wiedzy i umiejętności oraz pozytywnego zakończenia całego procesu. Teraz tylko pozostało oczekiwanie na dokument.

aut.M.Mazur