|

Podziękowania za organizację Festynu Rodzinnego- odblaskowo i zumbowo!  

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców  za przygotowanie i organizację doskonałej imprezy rodzinnej – 

DLA ZDROWIA I BEZPIECZENSTWA CAŁEJ RODZINY- ODBLASKOWO I ZUMBOWO W 2024 W SP 33 !!! 
 Szczególne podziękowania składam zarządowi oraz  przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewelinie Bodzioch Duczkowskiej , która podjęła się zadania i zainspirowała rodziców do działania. Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy pomagali w organizacji  i wspierali rzeczowo całą imprezę. Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli to duże przedsięwzięcie.  Dziękuję pracownikom szkoły – zarówno nauczycielom, jak i obsłudze – za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Państwa pomysłowość i wsparcie oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy.   

Szczególne podziękowania kieruję  do Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy  Pana Łukasza Banasia oraz radnego Pana Marcin Marandy  za obecność,  zaangażowanie i poświęcony czas Panów  w Festynie.  
Dziękuję uczniom naszej szkoły za postawę, zachowanie i udział w programie artystycznym. Jestem z Was bardzo dumna. Z całego serca wszystkim  dziękuję. Dyrektor szkoły Beata Zemła 

Z wyrazami szacunku Beata Zemła – dyrektor Szkoły

Do zobaczenia za rok !!! 

Zdjęcia dzięki uprzejmości: p.K.Niedzielskiej, p.M Kotta oraz ucz.kl.8a Julii Kopki