Nasze nauczycielki pod Monte Cassino

W ramach X Światowego Zjazdu Nauczycieli p. Agnieszka Surlej i p. Małgorzata Zagórska wzięły udział w uroczystościach upamiętniających 80 rocznicę Bitwy pod Monte Cassino w Piedimonte San Germano. Honorowymi gośćmi byli Marszałek Senatu – Małgorzata Kidawa – Błońska i Senator Bogdan Borusewicz. Uroczystości pod pomnikiem poległych uświetnił koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Podczas warsztatów wysłuchano referatów nauczycieli polonijnych z całego świata. Po zwiedzaniu Neapolu uczestnicy odwiedzili Opactwo benedyktyńskie, gdzie została zaprezentowana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Szlak nadziei. Odyseja Wolności”. Nauczycieli z Częstochowy złożyli kwiaty na cmentarzu poległych pod Monte Cassino. Były to niezapomniane doświadczenia, które niebawem wzbogacą lekcje historii i geografii.