Informacja dla uczniów klas ósmych i ich rodziców


Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie znajduje się
„Wybieram szkołę. Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego(rok szkolny 2024/2025).”
Zasób, dostępny pod adresem: https://www.womczest.edu.pl/wybieram-szkole/
skierowany jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w szkołach ponadpodstawowych:
liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia. Wśród nowości – w zakładce „Przydatne linki”
(https://www.womczest.edu.pl/wybieram-szkole/przydatne-linki.html ) znajdują się filmy szkół ponadpodstawowych, które odpowiedziały na nasze zaproszenie do zaprezentowania własnej oferty.
Z poważaniem
Grażyna Bochenkiewicz
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli
tel. +48 34 360 60 24 wew. 212
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130
www.womczest.edu.pl
www.facebook.com/womczestochowa