Kwiecień -miesiąc neuroróżnorodności

Wraz z końcem kwietnia kończy się w naszej szkole miesiąc wiedzy nt. neuroróżności. W minionych tygodniach uczniowie naszej placówki wzięli udział w wielu akcjach związanych z pogłębieniem wiedzy na temat różnorodności w funkcjonowaniu osób w spektrum autyzmu oraz osób o specyficznych potrzebach sensorycznych. Klasy pod okiem nauczycieli wychowawców przygotowały plakaty infograficzne na temat neuroróżnorodności, które zostały wywieszone w specjalnych miejscach w szkole. Kilkoro uczniów z naszej szkoły zgłosiło swoje prace na konkurs plastyczny organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie. którego celem było pogłębianie wiedzy i stworzenie szkoły dostępnej dla osób ze spektrum autyzmu. Za udział w tym konkursie otrzymaliśmy dyplom „Niebieskiej Szkoły przyjaznej osobie ze spektrum autyzmu”. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w działania na rzecz edukacji specjalnej w naszej placówce.

aut.D.Bielawska

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content