1a odkrywa swoje mocne strony

W dniach 18.04.2023r. oraz 20.04.2023r. uczniowie klasy 1a uczestniczyli w warsztatach ” jesteśmy różnorodni – jesteśmy podobni” organizowanych przez panią pedagog specjalną Dorotę Bielawską. Tematyka warsztatów dotyczyła poniższych obszarów:
*jesteśmy różnorodni – mamy różne talenty
*jesteśmy różnorodni – uwrażliwianie na neuroróżnorodność
*jesteśmy podobni – rozwijanie świadomości emocji u siebie i innych
*jesteśmy podobni – rozwijanie umiejętności współpracy, współdziałania w klasie.
Zajęcia miały na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w tym mocnych stron i talentów dzieci w drodze minimalizowania niepowodzeń i trudności szkolnych. Uczniowie wykazali się zaangażowaniem w proces warsztatowy.

aut.D.Bielawska