„… a serce zostało na Kresach”

Dnia 14 marca w Szkole Podstawowej nr 53 odbyła się uroczystość podsumowująca III edycję projektu „…a serce zostało na Kresach”. Organizatorami tego przedsięwzięcia były Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz SP 53. Obecna na tym uroczystym spotkaniu Pani dyrektor Beata Zemła otrzymała podziękowania za aktywny udział naszej społeczności szkolnej w tym projekcie.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content