Kreatywne Koło Biblijne

Podczas ostatnich podczas zajęć pozalekcyjnych „Kreatywnego Koła Biblijnego ” prowadzonych przez P. Joannę Ginalską odbyła się lekcja otwarta, na której gościli zaproszeni nauczyciele, a dzieci uczestniczące w zajęciach projektowały koszulki ze Słowem Bożym „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”(Mt 5, 44).

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content