Kreatywne Koło Biblijne

Podczas ostatnich podczas zajęć pozalekcyjnych „Kreatywnego Koła Biblijnego ” prowadzonych przez P. Joannę Ginalską odbyła się lekcja otwarta, na której gościli zaproszeni nauczyciele, a dzieci uczestniczące w zajęciach projektowały koszulki ze Słowem Bożym „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”(Mt 5, 44).