Październik miesiącem bez przemocy


W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Stał on się inspiracją do rozpoczęcia i realizacji drugiej już edycji programu „Stop przemocy-więcej mocy!”. Celem tego programu jest podniesienie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie, grupie rówieśniczej oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jednym z ogniw projektu są spotkania z przedstawicielami służb, którzy niosą pomoc w przypadku osób doświadczających przemocy. W październiku odwiedzili nas funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej, którzy omówili konsekwencje prawne stosowania przemocy przez osoby małoletnie oraz poruszyli temat cyberbezpieczeństwa. Dużą atrakcją dla słuchaczy była obecność psa służbowego – owczarka belgijskiego o imieniu Prima. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się również jak wygląda praca psa „partnera” w pracy Straży Miejskiej i Policji.

aut. : koordynatorzy programu p.M.Kurleto i K.Krzypkowska

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content