Drodzy Uczniowie!

Dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Każdy z Was jest niepowtarzalnym, wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach!

Niechaj to przesłanie towarzyszy Wam każdego dnia, daje siłę i pozwala uwierzyć w siebie. Życzę Wam wszystkim dalszych sukcesów w rozwijaniu wiedzy. Idźcie więc śmiało w życie z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem.

Szanowni Rodzice!

Przyjmijcie podziękowania za współpracę, za wszelkie działania wspierające naszą szkołę, za zrozumienie oraz zaangażowanie w naukę i życie szkoły.

Dziękuję Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży, za podejmowany w codziennej pracy wysiłek. Dziękuję za wszelkie inicjatywy, składające się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły

Z wyrazami szacunku

Beata Zemła

Skip to content