Nasza Szkoła aktywnie włączyła się w działania Częstochowskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ma na celu wspomaganie i prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków za Granicą oraz podtrzymywanie więzi Polonii z Ojczyzną m.in. poprzez działania na rzecz rodaków zamieszkałych na stałe poza granicami naszego kraju. Podejmując liczne inicjatywy związane z  pomocą i współpracą z rodakami na Kresach Wschodnich wspieramy ich duchem nadziei na lepsze czasy.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content