Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ma na celu wspomaganie i prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków za Granicą oraz podtrzymywanie więzi Polonii z Ojczyzną m.in. poprzez działania na rzecz rodaków zamieszkałych na stałe poza granicami naszego kraju. Podejmując liczne inicjatywy związane z  pomocą i współpracą z rodakami na Kresach Wschodnich wspieramy ich duchem nadziei na lepsze czasy.

Skip to content