Powiatowy konkurs plastyczny „Bezpieczne zabawy zimowe”

Serdecznie gratulujemy laureatom powiatowego konkursu plastycznego „Bezpieczne zabawy zimowe”, którymi zostali Michał Góra klasa IIa, Milena Klimas klasa 2a oraz Tymoteusz Morga klasa 2b.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content