Informacja dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Częstochowy

 

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i ogłoszonym tam stanem wojny Wydział  Edukacji Urzędu  Miasta Częstochowy oraz ZPP-P oferują pomoc  psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Częstochowy .Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się telefonicznie do poradni wchodzących w skład ZPPP celem umówienia konsultacji i wsparcia. Oferujemy pomoc zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Można dzwonić na następujące numery telefonów:

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa ;ul. Marysia 93 B; Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa; ul. Kosmowskiej 5;Tel.34 362 24 24 /739 212 739

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa; ul. Łukasińskiego 40

(możliwość konsultacji w języku ukraińskim); Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136

http://zppp.ids.czest.pl/

W związku z coraz liczniejszymi wizytami obywateli Ukrainy w Urzędzie Miasta Częstochowy informujemy, że osoba, która chce złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzielnie ochrony międzynarodowej (wnioskodawca) musi zgłosić się do właściwego organu Straży Granicznej. Jeżeli wniosek ma dotyczyć także innych osób (małoletnich dzieci, małżonka wnioskodawcy), osoby te również muszą być obecne podczas składania wniosku.

Zgodnie z informacjami na poniższej stronie internetowej, osoby, które nie podlegają zatrzymaniu w okresie rozpatrywania ich wniosku mogą korzystać z pomocy socjalnej i opieki medycznej, którą zapewnia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców . Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/udsc/uchodzcy.Najbliższa placówka Straży Granicznej: Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach ul. Wolności 90,Pyrzowice,42625 Ożarowice tel.: (32) 390 34 00, fax: (32) 390 34 05 e-mail: sdo.KatowicePyrzowice@strazgraniczna.pl Dodatkowych informacji może również udzielić Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice tel. 32 2077326 lub delegatura w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7 tel. 34 3782227.