Informacja dla uczniów i rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Rząd zdecydował, że od 20 do 22 grudnia 2021r. i po świętach od 03 do 05 stycznia 2022 r. uczniowie będą uczyć się zdalnie. Z zapowiedzi wynika, że dzieci wrócą do szkoły 10 stycznia 2022 r. W czasie zdalnego nauczania, świetlica szkolna będzie dostępna w godzinach 7.00–16.00, sprawując opiekę nad dziećmi, zarówno w pomocy w zdalnym nauczaniu jak i opiece wychowawczej.
W czasie ferii świątecznych (dni wolnych od nauki) tj. 23-24-27-28-29-30-31 grudnia 2021 r. szkoła zapewnia opiekę uczniom potrzebującym.
W dniach 06–07 stycznia 2022 r. nie odbywają się zajęcia edukacyjne i wychowawczo-opiekuńcze, w tych dniach szkoła korzysta z dni wolnych.

Z wyrazami szacunku
Beata Zemła