103 urodziny Niepodległej

103 urodziny Niepodległej, obchodziliśmy uroczyście w dniu 10 listopada 2021 r. Uczniowie klas 1–8 rozpoczęli świętowanie wspólnym śpiewaniem pieśni i piosenek patriotycznych, których słowa i melodie znają doskonale. Wszyscy obecni na uroczystości mieli piękne biało-czerwone kotyliony, wykonane przez wychowawców świetlicy i samych uczniów, jako symbol dumy z polskich barw narodowych i dowód patriotyzmu. Uroczystość wzruszającą wszystkich obecnych, przygotowali przede wszystkim uczniowie naszej szkoły przy wsparciu swoich nauczycieli – pani E. Duchnik-Dywan, pani I. Będkowskiej, pani M. Kaliszuk, pani E. Barteckiej, państwa A i J. Garbaciaków, pani A. Misiukiewicz, pani J. Wojtysiak, pani Z. Kamińskiej, pani K. Sekundy-Majchrzak, pani A. Kluźniak-Buchaniec, pani K. Krzypkowskiej, pani S. Wójcik

Szanownym rodzicom uczniów, serdecznie dziękujemy za przygotowanie pięknych strojów zaprezentowanych w niepodległościowym spektaklu słowno – muzycznym.