Święto Edukacji Narodowej

14 października -swoje święto obchodzili wszyscy pracownicy oświaty. Dzień Komisji Edukacji Narodowej to czas refleksji nad trudną misją kształcenia młodego pokolenia. Pani Dyrektor, Beata Zemła, w pięknych słowach podziękowała nauczycielom za trud codziennej pracy. Życzyła wytrwałości i satysfakcji w kształtowaniu postaw i umysłów młodzieży. Pani Dyrektor wręczyła nauczycielom nagrody za wyróżniające efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Podczas akademii młodzi aktorzy wprowadzili wszystkich w poetycki klimat polskiej, złotej jesieni. Wsłuchiwaliśmy się recytację wierszy polskich poetów, którzy zachwycali się urokiem tej pory roku. Piosenki o jesieni wywołały wśród zebranych nutę nostalgii. „Jesienna bossa nova” zachęcała, by pokochać ozłocony cały świat, a „Pocztówka z Beskidu” zapraszała w góry, ponieważ „jesienią góry są najszczersze”.

Aut. Ewa Duchnik Dywan

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia oraz podziękowanie za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, poświęcenie oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi
i młodzieżą.

aut. Samorząd Uczniowski- Małgorzata Zagórska