Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Funkcjonariusz Straży Miejskiej wygłaszający prelekcję uczniom

Dnia 6.10.2021 roku obchodziliśmy w naszej Szkole Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Uczniowie aktywnie włączyli się w jego obchody. Najpierw członkowie samorządu szkolnego wygłosili przez radiowęzeł szkolny audycję, która miała na celu manifestację sprzeciwu wobec jakichkolwiek przejawów przemocy w szkole i poza nią. W trakcie audycji został ogłoszony konkurs plastyczny pod tytułem „Stop przemocy – więcej mocy!”. Następnie uczniowie klasy 6a oraz 8c uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez pracowników Straży Miejskiej w Częstochowie, której tematem była „Przemoc i agresja w szkole i poza nią”. W czasie zajęć uczniowie poznali metody właściwego oglądu agresywnych zachowań z naciskiem na empatię i odpowiedzialność prawną. Dużą atrakcją dla słuchaczy była obecność psa służbowego – owczarka belgijskiego o imieniu Prima. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się również jak wygląda praca psa „partnera” w pracy Straży Miejskiej i Policji.

aut. Katarzyna Krzypkowska, Magdalena Kurletoa

Funkcjonariuszka Straży Miejskiej w asyście psa służbowego