Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dziś uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny.
Rok szkolny 2021/2022 zainaugurowała pani dyrektor Beata Zemła. Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich rodziców, nauczycieli oraz uczniów, a w szczególności czwartoklasistów i pierwszoklasistów. Życzyła wszystkim wytrwałości w codziennej pracy i nauce oraz, aby ten rok szkolny obfitował w sukcesy, przyniósł zadowolenie i spełnienie planów. Następnie pani dyrektor oddała głos uczniom klas 7 i 8, którzy przypomnieli wszystkim o wydarzeniach sprzed osiemdziesięciu dwóch lat, kiedy młodzież nie mogła pójść do szkoły z powodu wybuchu wojny.
Na zakończenie uroczystości starsi koledzy zaprosili czwartoklasistów w rejs naszym szkolnym okrętem wiedzy oraz życzyli samych piątek i szóstek. Po akademii uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.

aut. Ewa Duchnik Dywan

Drodzy Uczniowie, życzę Wam, abyście jak najlepiej wykorzystali możliwości, jakie oferuje szkoła. Spełniajcie swoje marzenia i realizujcie ambitne cele. Drodzy Nauczyciele starajcie się zaszczepić w uczniach ciekawość świata, systematyczność i wytrwałości w działaniu.
Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci.. Rozpoczynamy „Narodowy program wsparcia uczniów po pandemii” to projekt, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzanie do rozwijania swoich zainteresowań. Kolejny projekt „Poznaj Polskę”, który pozwoli na pozyskanie środków na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.  Starajcie się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, aby w czerwcu przyszłego roku móc z satysfakcją odebrać szkolne świadectwa.

aut. Beata Zemła