Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Szanowni Uczniowie, Rodzice
Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w sali gimnastycznej szkoły z zachowaniem wymagań sanitarnych.

Uczniów klas 4-8 zapraszamy na godzinę 9.00

Uczniów klas 1-3 zapraszamy na godzinę 10.00

Uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami (po uroczystości inauguracyjnej rok szkolny) zapraszamy do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami :
Klasa 1 a – sala nr 8
Klasa 1 b – sala nr 10
Profesjonalna kadra pedagogiczna i mała liczebność klas stwarza możliwość indywidualnego traktowania ucznia. Od pierwszej klasy dzieci uczą się języka angielskiego a program nauczania wzbogacony jest o koła zainteresowań. Pod wspólną nazwą „Koło młodych talentów” kryją się koła: matematyczne, przyrodnicze, regionalne, teatralne, zajęcia plastyczne, muzyczne. Szkoła umożliwia korzystanie z pracowni komputerowej. Zagospodarowuje czas wolny uczniów w świetlicy szkolnej w  godzinach: 7.00- 16.00, placu zabaw i nowo powstającym boisku szkolnym. Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska lokalnego.

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły Beata Zemła