Zapraszamy na wakacyjny seans filmowy

W zakończonym roku szkolnym etiudy filmowe siódmoklasistów powstawały pod hasłem „mój wkład w ochronę przyrody”. Większość utworów ukazywała pożytki płynące z segregacji odpadów. Nie obyło się bez błędów takich jak wrzucanie opakowania po soku do niewłaściwego kontenera, co dowodzi konieczności podejmowania tego tematu. Zdarzyły się realizacje będące pogłębionymi analizami możliwości wpływu młodych twórców na dobrostan środowiska, a także interesujące rozwiązania techniczne jak animacja.
Opublikowane zostały tylko filmy, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich czyli na przykład twórców wykorzystanej muzyki.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content