II Regionalny Konkurs Plastyczny „Co zagraża naszej Ziemi? – ginące gatunki zwierząt”

Uczniowie klasy 1b Alan Michalczyk i Adam Błaszczyk zdobyli wyróżnienia w II Regionalnym Konkursie Plastycznym o tematyce ekologicznej pt. „Co zagraża naszej Ziemi – ginące gatunki zwierząt?”.
Konkurs był próbą skłonienia ich do refleksji i podjęcia działań w zakresie ochrony przyrody. Serdecznie gratulujemy.

aut. Olga Kozłowska-Żołędziewska

Uczniowie kl. Ib z dyplomami