Wielkie gratulacje składamy uczniowi klasy 1b.

Alan Michalczyk zdobył Nagrodę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w regionalnym konkursie plastycznym Braterstwo – kat. klasy I – IV SP zorganizowanym przez ROK i Komendę Hufca ZHP w Częstochowie.

aut. Olga Kozłowska – Żołędziewska

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content