Bezpieczeństwo w sieci

W dniu 24.02.2021 klasy siódme oraz ósme uczestniczyły w szkoleniu online z policjantem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, którego tematem była cyberprzemoc. Uczestnicy spotkania uzyskali wiedzę na temat zapobiegania i reagowania na przemoc w Internecie, prawnych aspektów ochrony przed cyberprzemocą, edukacji na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Spotkanie online odbyło się w ramach kampanii profilaktyczno- edukacyjnej „Częstochowa wolna od przemocy”.

slajd tytułowy
slajd mówiący o uzaleznieniu od telefonu
slajd gdzie szukac pomocy