Podziękowanie

Na ręce Pana

Dariusza Kapinosa

składamy serdeczne podziękowania za pomoc, w tym trudnym czasie i  wskazanie ogromnego wsparcia, dla szkoły i rodziców oraz naszych uczniów. Zakup trzech komputerów /laptopów/ i przekazanie ich do użytku uczniów okazał się rozwiązaniem bieżącego problemu w trakcie nauczania zdalnego. Pańska pomoc jest dla nas niezmiernie ważna i nieoceniona. Młodzi ludzie mogli czynnie uczestniczyć w zdalnych lekcjach, realizować zadania i pogłębiać swoją wiedzę bez stresu za to z dużą świadomością i zaangażowaniem. Przekazany sprzęt to nie tylko dar w postaci rzeczowej, ale jesteśmy przekonani, że zaowocuje on w postaci wiedzy, rozwoju osobowego młodych ludzi, którzy mogli korzystać z pańskiego wsparcia. Jednocześnie staje się Pan wzorem dla młodzieży, która ma świadomość, jak ważne jest wsparcie, pomoc i zaangażowanie dorosłego człowieka, który kieruje losem małej istoty.

Zasługuje Pan na miano Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni i  zaszczyceni.

Z poważaniem

Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice Szkoły Podstawowej nr 33

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content