Stypendia szkolne

Informuję, że w ramach współpracy w realizacji pomocy w postaci materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zwraca się z prośbą o dostarczenie faktur imiennych (dotyczących zakupów dokonanych w miesiącach od lipca  do grudnia 2020r. od wszystkich wnioskodawców kwalifikujących się do pomocy w postaci stypendium szkolnego.
Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od wrześnie do grudnia 2020r. wynosi 200,00 zł, a wypłata nastąpi do31 grudnia 2020r.

Faktury proszę składać w sekretariacie szkoły do 24.11.2020 r

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content