Organizacja nauki zdalnej

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) informujemy, co następuje:

  1. Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną,
  2. Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII,
  3. Opieka w świetlicy: od 9 listopada br. świetlica funkcjonuje dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19,
  4. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z  wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie szkoły,
  5. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych od dnia 9 listopada do 29 listopada 2020 r, w szkole będą organizowane konsultacje indywidualne dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych: język polski, matematyka, język angielski,
  6. W zakresie organizacji naszej szkoły zajęcia lekcyjne są realizowane w czasie rzeczywistym (zgodnie z  tygodniowym planem nauczania), w wymiarze 30 minut+15 minut konsultacje indywidualne, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej MS Teams. Zajęcia realizujemy w formie on – line (z wykorzystaniem kamery) i off- line (przesyłając informacje).

Szanowni Państwo,
prosimy o wyrozumiałość, zrozumienie i empatię. Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia, recenzje wspierające, słowa otuchy, które słyszymy zarówno my, jak i nasi nauczyciele. To dla nas wiele znaczy.
Wszystkie szczegóły dotyczące organizacji pracy zdalnej przesyłamy w osobnych wiadomościach poprzez e-dziennik

Z życzeniami zdrowia i  wyrazami szacunku
Beata Zemła, Justyna Bartosik, nauczyciele, pracownicy szkoły