Życzenia na Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyjmijcie Drodzy Nauczyciele życzenia oraz wyrazy wdzięczności i uznania. Życzę Państwu wielu sukcesów, spełnienia zawodowego, a także nieustającej inspiracji, tak potrzebnej w pracy z młodymi ludźmi. Mam nadzieję, że osiągnięcia uczniów będą przynosiły Państwu radość i dawały poczucie dobrze spełnionego obowiązku. W tym roku szkolnym, gratuluję wyróżnionym nauczycielom: p. Annie Roskosz- Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy, a Nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom p. Justynie Bartosik, p. Iwonie Będkowskiej, p. Marcie Kaliszuk, p. Jolancie Bryk, p. Alinie Kroszowskiej, p. Marzenie Marchewka, p. Annie Misiukiewicz, p. Małgorzacie Górskiej, p. Agnieszce Łabaziewicz, p. Katarzynie Krzypkowskiej p. Beacie Putowskiej, p. Agnieszce Garbaciak. Życzę zdrowia i samych sukcesów.

Z wyrazami szacunku,
Beata Zemła

listministraedukacjinarodowejzokazjidniaedukacjinarodowej

Święto-Edukacji-2020

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content