Dwa mało znane święta w jednym dniu

We wtorek, 29.09.2020 r., uczniowie klasy 2a obchodzili dwa wyjątkowe święta. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języków Obcych uczestniczyli w warsztatach pod hasłem „Zaprzyjaźnij się z językiem obcym, a przestanie być obcy” przeprowadzonych przez nauczyciela języka niemieckiego – p. Magdalenę Kurleto. Uczniowie odbyli wirtualną podróż do Niemiec. Podziwiali wspaniałe budowle, krajobrazy, stroje i kulturę tego kraju. Wzięli udział w ciekawym quizie, sprawdzając zdobytą wiedzę. Na kolejnych zajęciach poznali wielkich kompozytorów niemieckich: Ludwiga van Beethovena oraz Jana Sebastiana Bacha. Z przyjemnością wysłuchali hymnu UE Oda do radości oraz zawsze fascynujących utworów klasycznych: Dla Elizy, Sonaty Księżycowej, Koncertów brandenburskich oraz toccaty i fugi d-moll. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania wysłuchali baśni braci Grimm czytanych przez p. Magdalenę Kurleto, Zdzisławę Kamińską i Katarzynę Sekundę-Majchrzak. Następnie odczytywali fragmenty wylosowanych baśni i rozpoznawali ich tytuły.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content