Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny

Celem akcji jest przypomnienie społeczeństwu o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń wirusem SARS-COV-2 oraz wzmocnienie działań informacyjno- edukacyjnych w zakresie przestrzegania obostrzeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 33.